Algemene gebruiksvoorwaarden JULES-CLUB


De onderneming JULES België NV - Kapitaal van 2.000.000 € - Nieuwstraat, 56 - 1000 Brussel – Ondernemingsnummer: 888.246.915 - biedt een gemeenschapsprogramma voorbehouden voor zijn klanten: de JULES-CLUB.

De onderhavige algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de JULES-CLUB.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de JULES-Club wordt gratis verstrekt op eenvoudig verzoek in de JULES-winkels in België (buiten fabriekswinkels) en automatisch op jules.com bij de eerste aankoop. Het is bedoeld voor de JULES-klanten die als fysieke personen een aankoop doen in de winkel of een account aanmaken op jules.com. Het is geldig in alle JULES-winkels in België en op jules.com.
De voordelen van de JULES-Club zijn geen betaalmiddel en kunnen geen aanleiding geven tot enige financiële vergoeding.
Het lidmaatschap bij de JULES-Club is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Enkel het lid kan getrouwheidspunten bijeensparen en van de hierna omschreven voordelen genieten. JULES stemt er evenwel mee in dat het programma door de partner en de kinderen van het lid wordt gebruikt.
Er is slechts één lidmaatschap per persoon toegestaan. Minderjarigen die zich bij de JULES-Club wensen aan te sluiten, dienen hiertoe de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te verkrijgen.
JULES behoudt zich het recht voor te allen tijd hiervan het bewijs op te vragen.

Getrouwheidspunten

De leden van de JULES-Club sparen punten bijeen bij elke aankoop in de winkel en op jules.com.
Die punten worden uitsluitend verrekend na identificering van het lid aan de kassa of van het registratienummer op jules.com ten bedrage van 1 punt voor 1 uitgegeven euro op alle JULES-producten (buiten portkosten en cadeaukaart).
De berekening van de punten is gebaseerd op het reële door de klant betaalde bedrag (kortingen in mindering gebracht) van elk kasticket, afgerond naar de hogere euro.
Bij een aanvraag tot terugbetaling van de producten door het lid, worden de voor het terugbetaalde product toegekende getrouwheidspunten afgetrokken van het totaal aantal getrouwheidspunten van de klant.

Getrouwheidscheque

Wanneer het lid de drempel van 160 punten heeft bijeengespaard, kan hij/zij gebruikmaken van een getrouwheidscheque van € 8.
Per drempel van 20 bijeengespaarde punten wordt telkens 1 bijkomende euro aan die getrouwheidscheque toegevoegd.
De cheques worden automatisch door Jules uitgegeven één maand na het bereiken van de drempel en via mail of post naar het lid verstuurd.

Wanneer een klantencheque wordt geactiveerd, dienen alle beschikbare punten (met een max. van 800), gelijkwaardig aan een drempel, te worden gebruikt (geen opsplitsing mogelijk).

De getrouwheidscheques zijn geldig in alle JULES-winkels in België (buiten fabriekswinkels) en op de website www.jules.com.
Ze kunnen meteen na de uitgifte ervan worden gebruikt. Ze zijn 8 weken geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen zonder minimum aankoopbedrag worden gebruikt.
De getrouwheidscheques zijn niet opsplitsbaar, niet inwisselbaar tegen geld en niet cumuleerbaar met enige andere kortingsbons of cheques uitgegeven door de JULES-CLUB; ze zijn niet geldig op koopjes, afgeprijsde artikels tijdens de Jules-dagen of artikels met een blauwe sticker, noch op artikels van La Gentle Factory.
Ze worden niet vervangen in geval van verlies of diefstal. Hun geldigheid kan niet na de op de cheque vermelde datum worden verlengd.
De getrouwheidscheques mogen niet worden gebruikt voor de aankoop van een cadeaukaart.

Geldigheidsduur van het lidmaatschap bij de JULES-Club

Het lidmaatschap bij de JULES-Club is niet beperkt in de tijd. De leden verliezen echter het voordeel van de verworven punten als ze gedurende 24 opeenvolgende maanden niets aankopen.

Voordelen van de JULES-Club

Inruiling/terugbetaling zonder kassaticket

Elk ongedragen, ongewassen en niet-geretoucheerd artikel kan worden omgeruild of terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen, zelfs tijdens de koopjesperiode en zonder kassaticket, op voorwaarde dat de klant bij de aankoop ervan zijn Club-kaart heeft voorgelegd zodat het artikel kan worden geregistreerd.
Om hygiënische redenen worden sokken en ondergoed niet terugbetaald of omgeruild.

Persoonsgegevens

Om deel uit te maken van de JULES-Club dient het lid aan JULES de volgende gegevens over te maken:
Aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres.
Die gegevens zijn nodig om de inschrijving bij de JULES-Club te voltooien, zodat het lid van de voordelen van de JULES-Club kan gebruikmaken.
Het lid draagt alleen de verantwoordelijkheid voor de gegevens die hij aan JULES overmaakt; JULES kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie.
Bij verandering van zijn persoonsgegevens dient het lid JULES daarvan in kennis te stellen, in de winkel of rechtstreeks in zijn Jules-zone op jules.com.
JULES verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens overeenkomstig het vertrouwelijkheidsbeleid van JULES, dat kan worden geraadpleegd op https://www.jules.com/fr/cgv-cookies.html
Overeenkomstig de Franse en Europese wet- en regelgevingen inzake persoonsgegevens, hebben de leden het recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van de hen betreffende gegevens. De leden kunnen tevens contact opnemen met JULES om instructies te geven over wat met hun gegevens moet gebeuren na hun overlijden. De leden kunnen die rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek op het volgende adres: https://www.jules.com/fr/NL/nous-contacter


Wijziging, opschorting en stopzetting van de JULES-Club

De JULES-Club en de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door JULES worden gewijzigd, opgeschort of opgeheven. JULES brengt de leden hiervan in kennis via de update van de algemene gebruiksvoorwaarden op jules.com (rubriek FAQ, alinea betreffende de Jules-Clubkaart).
Een wijziging geeft in geen geval recht op een vergoeding voor de leden.

Verbreking op initiatief van JULES

JULES behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap tot het gemeenschapsprogramma definitief op te heffen of op te schorten en/of het gebruik van de voordelen te weigeren aan een klant die aankopen heeft gedaan met gestolen, verduisterde of ongedekte betaalmiddelen, of in geval van niet-naleving van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en/of van kennelijk frauduleus gebruik van het gemeenschapsprogramma en de voordelen ervan.

Verbreking op initiatief van de klant

Indien de klant de JULES-Club definitief wenst te verlaten, dient hij dit via mail aan te vragen op volgend adres: https://www.jules.com/fr/NL/nous-contacter

Bevoegdheid

In geval van een geschil, van welke aard ook, omtrent de JULES-Club, is alleen Franse wetgeving van toepassing en hebben de Franse rechtbanken de exclusieve rechtsbevoegdheid.