* Verplichte velden

De informatie die wordt verzameld door de onderneming JULES in haar hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking, dient voor de verwerking en de opvolging van de bestellingen, het management van de marketing en de klantenrelaties, meer bepaald om u al dan niet persoonlijke informatie en voordelen toe te sturen, en voor de uitvoering van statistische analyses. Overeenkomstig de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens, beschikt u over het recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, aanvechting, portabiliteit en verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt eveneens contact met ons opnemen om ons instructies te geven over de bestemming die u aan uw gegevens wenst te geven na overlijden; daartoe stuurt u een brief naar
JULES (HR Lille Métropole nr. 305 154 262) - Service Clients - 152 avenue Alfred Motte - 59100 Roubaix of via e-mail.
Meer informatie vindt u in ons Vertrouwelijkheidsbeleid.