Algemene gebruiksvoorwaarden “DE JULES-CLUB”


De JULES-Club is een gemeenschapsprogramma voorbehouden voor de JULES klanten in België.

Lidmaatschap

De JULES-Clubkaart wordt gratis verstrekt op eenvoudig verzoek in de JULES-winkels van België. Ze is voorbehouden voor de JULES klanten als fysieke personen die een aankoop doen in een JULES winkel. De JULES-Clubkaart is geen betalingsmiddel en kan in geen geval aanleiding geven tot een financiële vergoeding.
De JULES-Clubkaart is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
Alleen het lid kan klantenpunten sparen en heeft recht op de voordelen hieronder beschreven.
Elke persoon heeft recht op één kaart. Minderjarigen, die lid willen worden van de JULES-Club, moeten de toestemming van hun wettelijke verantwoordelijken verkrijgen.
JULES behoudt zich het recht om hier te allen tijde het bewijs van te vragen.

Klantenpunten

De leden van de JULES-Club zamelen klantenpunten in bij elke aankoop in een JULES-winkel.
Deze punten worden uitsluitend gecumuleerd op vertoon van de JULES-Clubkaart aan de kassa, ter hoogte van 1 verworven punt voor 1 uitgegeven euro op alle JULES-producten (buiten de portkosten).
De berekening van de punten is gebaseerd op het bedrag van elk kassaticket, afgerond tot de hogere euro.
Ingeval van terugbetaling van de producten door het lid, zal het aantal punten toegekend aan het terugbetaalde product afgetrokken worden van het totaal ingezamelde punten.

Klantencheques

Als het lid een eerste drempel van 200 punten heeft ingezameld heeft hij recht op een klantencheque van 10€. Bij het bedrag van deze cheque wordt telkens 1€ bijgevoegd per drempel van 20 verworven punten. Bv. :

200 punten = 10 € 220 punten = 11 €
240 punten = 12 € …

Deze cheques worden uitgegeven op verzoek van het lid in een winkel of op de Jules website per email. Het lid krijgt ze per email.
Tegelijkertijd behoudt JULES zich het recht om de niet uitgegeven cheques vier keer per jaar automatisch te genereren en ze per email of met de post naar het adres van het lid te versturen.

Wanneer het lid een klantencheque activeert, worden alle beschikbare punten (met een max. van 800) gelijkwaardig aan een drempel gebruikt (geen opsplitsing mogelijk).

De klantencheques zijn geldig in alle JULES-winkels van België en op de site www.jules.com.
U kunt ze onmiddellijk na het uitgeven gebruiken. Ze blijven 6 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte en zijn niet onderworpen aan een minimum aankoopbedrag.
Ingeval van een aankoop van een lager bedrag dan de cheque is het niet mogelijk om de terugbetaling van het verschil te verkrijgen: de klant verliest het voordeel van het overblijvende bedrag.
De klantencheques worden in geen geval tegen contant geld verruild.
Ingeval van diefstal of verlies kunnen ze niet vervangen worden. Hun geldigheid kan niet na de datum aangeduid op de cheque verlengd worden.
De klantencheques kunnen niet voor de aankoop van een cadeau kaart dienen.

Geldigheidsduur van de JULES-Clubkaart

Het lidmaatschap tot de JULES-Club is niet beperkt tot een bepaalde duur.
De leden verliezen echter de voordelen van de verworven punten als ze gedurende 24 opeenvolgende maanden niets hebben gekocht.

Voordelen van de JULES-Club

Retouches

De retouches aan broekzomen zijn gratis voor de leden van de JULES-Club (behalve op afgeprijsde artikelen of eindereeksen, wanneer ze €5 kosten). Retouches aan het mouweinde van vesten zijn betalend en kosten € 9.

Inruiling/Terugbetaling zonder kassaticket

Elk ongedragen, ongewassen en niet geretoucheerd artikel kan verruild of terugbetaald worden binnen een termijn van 30 dagen, zelfs tijdens de solden, en zonder kassaticket.
Omwille van hygiënische redenen vallen kousen en ondergoed echter niet onder deze regel en worden dus niet terugbetaald of verruild.

Gebruiksvoorwaarden van de voordelen

De voordelen zijn strikt persoonlijk en onderworpen aan selectieregels eigen aan elk lid.

De klantencheque: blijft 8 weken geldig na de datum van uitgifte. Kan niet opgedeeld of terugbetaald worden, is niet cumuleerbaar met de verjaardagscheque, Welkomstaanbieding, en met -€10 op de nieuwe collectie, oude collecties en alle andere lopende promoties. Kan niet vervangen worden in geval van verlies of diefstal. Eenmalige aanbieding. Niet geldig bij aankoop van een geschenkkaart, Puma producten, Gentle Factory.

Welkomstaanbieding: blijft 6 weken geldig na de datum van uitgifte. Kan niet opgedeeld of terugbetaald worden, is niet cumuleerbaar met de verjaardagscheque, klantencheque, en met -€10 op de nieuwe collectie, oude collecties, en alle andere lopende promoties. Kan niet vervangen worden in geval van verlies of diefstal. Eenmalige aanbieding. Niet geldig bij aankoop van een geschenkkaart, Puma producten, Gentle Factory.

Verjaardagsaanbieding: blijft 6 weken geldig na de datum van uitgifte. Kan niet opgedeeld of terugbetaald worden, kan niet vervangen worden in geval van verlies of diefstal. Niet cumuleerbaar met iedere andere welkomstcheque, klantencheque, oude collecties, solden, of andere promoties. Niet cumuleerbaar met de korting -€10 op de nieuwe collectie. Korting eenmalig geldig. Niet geldig bij aankoop van een geschenkkaart, Puma producten, Gentle Factory.

Terugzending van de JULES-Clubkaart

Klanten kunnen de Clubkaart terugzenden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum dat de kaart in de winkel werd afgehaald of vanaf de besteldatum wanneer de kaart op de website www.jules.com werd aangekocht.
De verzendingskosten die werden betaald voor de online aankoop van de kaart zullen worden terugbetaald binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van het pakje door Jules en enkel bij een volledige terugzending van de bestelling. Bij een gedeeltelijke terugzending, blijven de verzendingskosten ten laste van de klant.
De terugbetaling/terugzending zal worden geweigerd aan klanten die van een van de voordelen en/of diensten van de JULES-Club hebben gebruikgemaakt.
Wensen ze toch de JULES-Club definitief te verlaten, dan dienen ze dit via mail.

Persoonlijke gegevens

Om een JULES-Clubkaart te krijgen moet het lid de volgende gegevens verstrekken aan JULES:
Aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum en emailadres.

Deze informatie is nodig voor de inschrijving bij de JULES-Club en om toegang te krijgen tot de voordelen van de JULES-Club.

Het lid draagt alleen de verantwoordelijkheid voor de gegevens die hij aan JULES verstrekt, bijgevolge is JULES niet aansprakelijk voor alle onvolledige of onjuiste informatie.
Ingeval van verandering van zijn persoonlijke gegevens moet het JULES-lid dit in een winkel of op de website informeren.

Volgens de wet van 8 december 1992, hebben klanten het recht om vrij hun gegevens in te kijken, te weerleggen en te corrigeren en dit mits verzoek via de post naar: JULES België – Nieuwstraat 56- 1000 Brussel of via mail.

Wijziging, opschorting, opheffing van de JULES-Club

De JULES-Club en de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door JULES gewijzigd, opgeschort of opgeheven worden. In dat geval worden de leden door JULES geïnformeerd via de aanpassing van de algemene voorwaarden op jules.com.
Geen enkele wijziging geeft recht tot een vergoeding voor de leden.

Verlies of diefstal van de JULES-Clubkaart

Ingeval van verlies of diefstal van een JULES-Clubkaart moet het lid dit in een winkel melden.
Een nieuwe kaart zal dan worden verstrekt.
JULES kan niet aansprakelijk worden gehouden ingeval van bedrieglijk gebruik van de rekening van een klant ingeval van verlies of diefstal van een klantenkaart.
Ingeval van verlies of diefstal van een klantencheque of een van de andere voordelen van de JULES-Club, kan het lid dus geen aanspraak maken op enige vergoeding of terugbetaling.

Verbreking op initiatief van JULES

JULES behoudt zich het recht om het lidmaatschap tot dit gemeenschapsprogramma op te schorten of definitief op te heffen en/of het gebruik van de voordelen te weigeren aan een klant die aankopen doet door middel van gestolen of verduisterde betalingsmiddelen, of betalingsmiddelen zonder provisie, of alsnog ingeval van verzuim aan respect van de onderhavige gebruiksvoorwaarden en /of klaarblijkelijk bedrieglijk gebruik van dit gemeenschapsprogramma en zijn voordelen.

Rechtsbevoegdheid

Ingeval van geschil van elke aard in verband met de JULES-Club, is de enige wetgeving van toepassing het Franse recht en hebben de Franse rechtbanken de exclusieve bevoegdheid.