JULES wordt onderneming met een missie
JULES wordt onderneming met een missie

JULES wordt

‘onderneming met een missie’

« Ons wezen is  Menselijke vezel. Het is onze tweede natuur om een nieuw verband tussen mens en milieu te weven.»

« Ons wezen is Menselijke vezel.

Het is onze tweede natuur

om een nieuw verband tussen mens en milieu te weven.»

waarom deze missie?

Omdat we geloven in de mens en zijn vermogen om dingen te veranderen. We hebben een optimistische en positieve visie op de wereld en de mode. We zijn verantwoordelijk en betrokken.

deze missie cultiveren we door te steunen op onze 5 toezeggingen, de

Arrow

T

R

U

S

T

Een bestaansrecht waar een engagement aan vastzit

Onderneming met een missie worden, is niet zomaar een etiket dat je jezelf opplakt. Het komt recht uit hart en ziel. Je moet enerzijds het diepzinnige bestaansrecht van de onderneming omschrijven, wie ze is en wie ze wil zijn, naast wat ze verkoopt. Anderzijds moet je de maatschappelijke, sociale en milieubewuste engagementen van de onderneming omschrijven, namelijk de strijd die we gezamenlijk willen aangaan voor de vooruitgang van mens en milieu. Wat mij vooral in dit statuut aantrok, is dat het de mogelijkheid biedt om via de definitie van het bestaansrecht, het eigenlijke DNA van de onderneming in vraag te stellen. Elke medewerker moet zich erin terugvinden, het is geen loos engagement. Dientengevolge kan iedereen het op zijn niveau belichamen, zich erin herkennen en actie ondernemen. Om zo’n transformatie-uitdaging aan te gaan, ben ik ervan overtuigd dat elke medewerker en elke stakeholder mee een stuk van de geschiedenis moet schrijven. Jules engageert zich al jaren voor een positieve impact. Door onderneming met een missie te worden, wordt het nu allemaal heel concreet. Het is vooral een engagement op lange termijn dat door alle medewerkers wordt gedeeld.

Een diepgaande evolutie

Wij zijn niet de eerste prêt-à-porteronderneming die zich op dat vlak engageert. Een groot aantal merken heeft al enorm veel werk verricht, maar ze behoren grotendeels tot de generatie ondernemingen die van meet af aan deze milieubewust dimensie in het DNA heeft opgenomen. JULES is historisch het eerste prêt-à-portermerk voor heren van nationaal formaat dat zich op deze aanpak stort. Door onze omvang zijn we verplicht krachtdadig op te treden. We wensen op onze schaal de mode-industrie in beweging te krijgen. De weg van de transformatie zal ongetwijfeld lang zijn en zal beslist niet zonder hindernissen gepaard gaan.

Een deugdelijke pedagogische aanpak

Onze opzet is om van de volumestrategie ‘steeds meer en goedkoper produceren’ te gaan naar een ‘waardevolle’ productie: een van duurzaamheid gericht op wat echt nodig is. We spelen hierin een heuse pedagogische rol ten opzichte van onze medewerkers, maar ook ten opzichte van onze klanten om de deugdelijkheid en de voordelen van dit nieuwe paradigma aan te tonen, en om iedereen ervan te overtuigen dat de ingeslagen richting de enige is die leefbaar is op lange termijn om duurzame waarde te creëren.”

JULES is historisch het eerste prêt-à-portermerk voor heren van nationaal formaat dat zich op deze methode stort.”