Gratis levering in de winkel

Gratis retourneren binnen 90 dagen

Online reserveren, passen in de winkel!

Bilan carbone

De koolstofvoetafdruk van JULES

de eerste koolstofvoetafdruk

In 2021 berekenden we voor het eerst onze
koolstofvoetafdruk over 2019, die als referentie fungeert..

*Volgens de methodologie van het GHG Protocol

UITSPLITSING VAN DE CO2-EMISSIE VAN JULES IN 2019

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE CO2

DE BELANGRIJKSTE EMISSIEPOSTEN

Matières premières
Entretien
Le transport
Autres postes d'émissions

ONZE KOOLSTOFDOELSTELLINGEN IN 2030

Jules is in staat om snel in te grijpen in de scopes 1 & 2, m.a.w. zijn directe CO2-emissie (winkels, kantoren, magazijnen). Er moet meer werk worden gemaakt van de indirecte emissies (scope 3). De toekomstige uitdaging voor de onderneming bestaat erin haar leveranciers en al haar stakeholders te begeleiden en te ondersteunen bij het verminderen van de indirecte emissies van haar toeleveringsketen (scope 3).