GRATIS LEVERING vanaf €49 bestellingen.

en toute transparence

transparentie

Oorsprong en samenstelling: eerlijke kleding

Door meer zichtbaarheid te geven aan onze activiteiten en de manier waarop we onze kleding produceren, verduurzamen we onze onderneming en de relatie met onze klanten.
Jullie alle informatie verstrekken die je nodig hebt om onze producten, hun oorsprong en hun samenstelling te begrijpen, is voor ons een daad van verantwoordelijkheid en vertrouwen, maar is tegelijk voor jullie, klanten, een vorm van machtsuitoefening.
Met kennis van zaken kun je betere keuzes maken.

OM ALLES TE WETEN, CHECK DE ANTWOORDEN OP JE VRAGEN :

Hoe werkt u met uw leveranciers en hoeveel heeft u er ?

Eerst wordt een artikel in onze kantoren in Roubaix (Noord-Frankrijk) getekend en ontworpen; dan werken we samen met een of meer leveranciers om het te vervaardigen. Vandaag werken we met 117 leveranciers die over eigen fabrieken beschikken. In 2018 hadden we nog 200 leveranciers.
We wilden echter met de juiste partners samenwerken om aan de verwachtingen van de klanten en aan onze eisen (kwaliteit, reactievermogen) te voldoen, en tegelijk onze inspanningen op het gebied van samenwerking en partnerschap bundelen om hen te helpen meer verantwoord te ondernemen.
Jules is sinds 2005 actief lid van het ICS (Initiative for Compliance and Sustainability - https://ics-asso.org/fr/).
Samen met hen waken we over de naleving van de arbeidsomstandigheden en het energiebeheer en -gebruik, via maatschappelijke en milieu-audits.

In 2019 werden audits uitgevoerd bij 80 van onze leveranciers en werden 10 milieu-audits ingesteld in de vestigingen voor textielveredeling. In samenwerking met onze partners waakt Jules dus over de continue verbetering van zijn leveranciers.
Deze focus rollen we ook op internationale schaal uit via ons lidmaatschap bij het BSCI sinds 2020. Het Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een initiatief van bedrijven die zich inzetten voor betere arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde toeleveringsketen.

Tot slot hebben we sinds 2020 ook een 'gedragscode voor leveranciers' (je kunt het hier downloaden). Dit ethisch handvest is gemeenschappelijk voor alle merken van de groep Fashion3, waarvan we deel uitmaken. Het omvat alle normen en wetten met betrekking tot eerlijke en billijke lonen, naleving van de mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het gebruik van chemische stoffen. Onze sourcing- en inkoopteams over de hele wereld zien erop toe dat deze engagementen worden nagekomen.

Editable title of image

WAAR VIND IK INFORMATIE OVER EEN ARTIKEL ?

In de winkel hoef je alleen maar het etiket te volgen dat je informatie geeft over waar het is gemaakt en wat de samenstelling is.
En op de website hoef je alleen maar op het artikel te klikken om de details van de samenstelling en, binnenkort ook, van de oorsprong te zien.
We beseffen echter dat dit niet voldoende is. We werken actief aan het nog nauwkeuriger maken van deze informatie: details over de leveranciers, fabrieken, herkomst van materialen…
Dit is een belangrijk traceerbaarheidsproject dat in onze informatie- en beheerssystemen moet worden geïntegreerd.
We houden je geregeld op de hoogte van deze updates.

WAAR WORDT UW KLEDING GEMAAKT ?

Zoals vele andere retailmerken laat Jules van oudsher de meeste van zijn artikels in verre importlanden maken, m.a.w. in Azië.
Wat aanvankelijk vooral op economische overwegingen gebaseerd was, doet nu ecologische, ethische en maatschappelijke kwesties ontstaan.
Deze kwesties aanpakken, is nu een prioriteit voor Jules. Om zowel duurzame als economische redenen willen we onze productielocaties zo dicht mogelijk bij onze distributielocaties brengen.
Onze doelstelling voor 2021 bestaat erin onze toelevering uit dichte importlanden van 15 naar 20% te brengen. De 'made in France'-benadering is lopende voor de denim artikels, meer bepaald via een toekomstige fabriek in Roubaix (1e semester 2022),
gesteund door de groep Fashion3, waarvan we deel uitmaken.
We zijn ons ervan bewust dat de overschakeling naar lokaal en duurzaam een langetermijnengagement is.
We willen de overgang op verantwoorde wijze en in nauwe samenwerking met onze historische leveranciers maken.
Al onze teams zijn dag na dag actief bezig met dit IN PROGRESS traject.

Welke materialen gebruikt u ?

Bij Jules gebruiken we voornamelijk, voor 70,5%, katoen. Daarna volgen polyester (13,7%) en wol (3%).
De productie van deze grondstoffen speelt een belangrijke rol in onze milieu-impact.
Daarom gebruiken we steeds meer gerecyclede stoffen in onze artikels: katoen, polyester.
Dit is overigens een van onze grote engagementen voor 2030 en een echte industriële uitdaging: artikels met 100% gerecyclede stoffen !
Naar het thema IN PROGRESS..
We werken ook actief aan een grotere integratie van linnen in onze samenstellingen.

“Linnen voldoet inderdaad aan alle eisen."
Het verbruikt vier keer minder water dan katoen, de teelt ervan vereist geen chemische stoffen en het groeit in Frankrijk.
MAAR 90% van de in Frankrijk geproduceerde vlasvezels wordt uitgevoerd naar China en India, waar ze tot hemden en broeken worden geweven*".
.

Daarom nemen we sinds enkele maanden deel aan een werkgroep die door onze partner Fashion Green Hub en de regio Hauts de France is opgericht om nieuwe vlasfabrieken op het regionale grondgebied te ontwikkelen.