Gratis levering in de winkel

Gratis retourneren binnen 90 dagen

Online reserveren, passen in de winkel!

ensemble

de menselijke factor

De mens staat centraal in alles wat we ondernemen

Ons mensgericht beleid streeft ernaar gunstige omstandigheden te scheppen voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van iedereen.
Dit mensgericht beleid ligt volledig in de lijn van de CARE-strategie van de onderneming, die tot taak heeft een positieve invloed uit te oefenen op mens en milieu.

De integratie en inclusie bevorderen van werknemers met een handicap
Onze engagementen om iedere vorm van discriminatie tegen te gaan, komen tot uiting in onze huidige bedrijfsovereenkomsten, zoals die inzake gendergelijkheid, arbeidskwaliteit, intergenerationele aspecten en handicap.
Vooral rond dit laatste punt voeren we al jaren acties ten gunste van de inclusie en in het bijzonder de integratie van werknemers met een handicap.

Onze proactieve aanpak heeft tot resultaten geleid in termen van aanwerving, integratie en baanbehoud van personen met een handicap.

In 2021 hebben we met de sociale partners onze derde overeenkomst* over dit onderwerp gesloten voor een periode van drie jaar.
Als lid van het netwerk #activateurdeprogrès, samen met Agefiph, bevestigt Jules zijn engagement voor een meer inclusieve arbeidsmarkt.
Dit vertaalde zich in 2004 al in de ondertekening van verschillende overeenkomsten met de vereniging AGEFIPH, en vervolgens, in 2014, in een eerste overeenkomst voor de integratie van werknemers met een handicap, die door de regionale directie van onderneming DIRECCTE werd goedgekeurd en in 2017 werd verlengd tot 2020.

Ensemble

Onze doelstelling : Iedere vorm van discriminatie bij aanwerving en tewerkstelling bestrijden.
Doelstelling tewerkstelling BOETH*: 3,5% in 2023.
*Begunstigden van de tewerkstellingsplicht van werknemers met een handicap

De toegang tot de werkgelegenheid en het ondernemerschap bevorderen
De mens centraal stellen in alles wat we ondernemen, betekent ook kansarme jongeren begeleiden en ondersteunen.
We steunen al meer dan 15 jaar de stichting AJIR via drie van haar oprichtende verenigingen.

Alliances : begeleidt jonge afgestudeerden met diverse achtergronden op weg naar werk met het programma Squad.
Elk jaar begeleidt een groep van 6 vrijwillige managers van JULES 6 jongeren gedurende 1 jaar. Ze worden peter/meter van deze 6 jongeren en volgen hen via een coachingproces dat tot netwerking en werkgelegenheid leidt.

EPA : begeleiding van middelbare scholieren bij de kennismaking met het ondernemerschap en de bedrijfswereld.
JULES begeleidt een jaar lang één klas bij de oprichting en implementatie van hun 'mini-onderneming', met een trio van vrijwillige buurtmedewerkers.

Uniscité : begeleidt jongeren via de burgerdienst, waarbij JULES de jongeren van een outfit voorziet.
MEER WETEN AJIR

Editable title of image
Editable title of image