ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
VAN HET JULES CLUB GETROUWHEIDSPROGRAMMA

Bijgewerkt op 19 april 2024

JULES, een vereenvoudigde aandelenmaatschappij met een kapitaal van 106.400.450,00 €, gevestigd te 152 Avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix, geregistreerd bij het Handelsregister van Lille Métropole onder nummer 305 154 262, vertegenwoordigd door Joannes SOENEN, algemeen directeur en als zodanig directeur van de publicatie ("Jules"), beheert de website www.jules.com ("De website") waarop het producten verkoopt in hoofdzakelijk de mannelijke sector onder de merken Jules en Brice ("De producten") en heeft een loyaliteitsprogramma opgezet exclusief voor zijn klanten en prospects, genaamd "De Club" ("Het programma").

E-mail : service-clients@jules.com

De website wordt gehost door het bedrijf EMEA Private Limited Company (Ltd), gelegen in Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londen, VK EC2N 4AY. Telefoon: +44(0)203 1477600.

De algemene gebruiksvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") hebben tot doel de voorwaarden voor deelname aan het programma te beschrijven.

Ze zijn bedoeld om met name te reguleren:

 • Het lidmaatschap van het programma;
 • De bijbehorende loyaliteitsvoordelen (de "Voordelen").
Elk lid verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden, beschikbaar in de winkel op aanvraag of op de websites van Jules. Het lid worden van het programma impliceert volledige en onvoorwaardelijke instemming van het lid met de Algemene Voorwaarden.

Door zich aan te melden voor het Programma, verklaart de Deelnemer (i) een meerderjarige natuurlijke persoon te zijn of houder van ouderlijke toestemming en in staat te zijn dit contract aan te gaan (ii) te handelen voor strikt persoonlijke doeleinden die niet in het kader van een commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen.

De Deelnemer wordt geïnformeerd dat de voordelen van het loyaliteitsprogramma niet kunnen worden gecombineerd met persoonlijke kortingsvoordelen.
Het lidmaatschap van het Programma is gratis, door alle nuttige informatie te verstrekken zoals gespecificeerd in artikel 9:

 • • Op eenvoudig verzoek binnen het Jules-netwerk inclusief Jules-winkels, Brice by Jules en multi-brand Jules/Brice by Jules/BZB in Frankrijk Metropolitan, België ("de Winkels"); of
 • Automatisch op de websites:
  - www.jules.com
  - www.jules.com/fr-be/
  - www.jules.com/nl-be/
  (samen en onverschillig de "Website") bij het aanmaken van een klantaccount.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan elke Deelnemer zich op elk moment uitschrijven uit het Programma onder de voorwaarden zoals aangegeven in artikel 7.
Het lidmaatschap van het Programma is volledig gedigitaliseerd. In dit verband wordt opgemerkt dat geen fysieke kaart aan de Deelnemer zal worden verstrekt.
Slechts één lidmaatschap is toegestaan per persoon. Het lidmaatschap van het Programma is strikt persoonlijk en individueel. Het mag in geen geval worden overgedragen, uitgeleend, verkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt dan die gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

Het Programma stelt de Deelnemer in staat om spaarpunten op te bouwen, zowel op basis van het bedrag van de gemaakte aankopen als de frequentie van de aankopen en bepaalde uitgevoerde acties, volgens de volgende voorwaarden: • €10 aan aankopen = 10 punten

 • Gebaseerd op het daadwerkelijk betaalde bedrag inclusief btw, na aftrek van korting, afgerond naar boven (exclusief verzendkosten, aankoop van cadeaubonnen, aanpassingen, reparaties, geschenkverpakkingen).

 • 10 punten voor het aanmaken van een online klantaccount, de Deelnemer kan een winkelklant of een nieuwe klant zijn.
 • • 10 punten voor het toevoegen van de JULES loyaliteitskaart aan een digitaal portefeuille.

 • De spaarpunten zijn twaalf (12) maanden geldig vanaf de datum van de actie die leidde tot het verkrijgen van de punten.

  In geval van terugbetaling van Jules-producten gekocht in de winkel of op de website (de "Producten") door de Deelnemer, worden de spaarpunten gerelateerd aan de terugbetaalde Producten in mindering gebracht op het totaal aantal spaarpunten van de Deelnemer. De spaarpunten gerelateerd aan de kassa of online bestelling zullen worden afgetrokken in geval van retournering van de gehele bestelling. De spaarpuntenteller kan niet negatief zijn.

  Het wordt benadrukt dat spaarpunten geen geldelijke waarde hebben. Ze kunnen niet worden teruggenomen of ingeruild voor geld of de contante waarde ervan. In elk geval kan de Deelnemer alleen de beschikbare opgebouwde spaarpunten gebruiken.

De Deelnemer kan vrij en kosteloos de balans van zijn spaarpunten en de bijbehorende loyaliteitsstatus opvragen in de winkel, op zijn kassabon na elke aankoop in de winkel, vanuit zijn klantaccount op de website en in zijn wallet (digitale portefeuille) die te downloaden is in de App Store of op Google Play.

De Deelnemer wordt geïnformeerd dat Jules de huidige of toekomstige voordelen van het loyaliteitsprogramma kan wijzigen, annuleren of toevoegen.

Jules onderscheidt twee (2) loyaliteitsstatussen op basis van het aantal verzamelde spaarpunten:

- Jules Club status, verkregen bij inschrijving op het Programma; - De Club + status, toegankelijk onder voorbehoud van het verzamelen van een bepaald aantal spaarpunten.

5.1 Jules Club Status


Elk nieuw geregistreerd Lid dat een eerste aankoop doet of minder dan driehonderd (300) punten verzamelt, kan genieten van de volgende voordelen:

Welkomstaanbieding

Een nieuw ingeschreven Club Lid dat een eerste aankoop doet, ontvangt een kortingsbon van -15% geldig voor zes (6) maanden vanaf de datum van ontvangst. Bij een aankoop op het web is de kortingsbon alleen geldig in de winkel (behalve in fabriekswinkels), terwijl bij een aankoop in de winkel, de kortingsbon alleen op het web gebruikt kan worden. Deze bonnen zijn geldig op alle Producten (behalve cadeau- en e-cadeaubonnen). Niet combineerbaar met andere Club voordelen, uitverkoop en Jules Dagen. Persoonlijk aanbod, eenmalig te gebruiken, niet deelbaar, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en niet restitueerbaar. Kan niet worden vervangen in geval van verlies of diefstal.

De welkomstaanbieding wordt automatisch door Jules uitgegeven binnen zes (6) maanden na inschrijving op het Programma, per e-mail en in het klantaccount van het Lid.

Loyaliteitsaankoopbon

Loyaliteitsaankoopbon wordt geactiveerd bij elke drempel van 100 punten.

5€ loyaliteitskorting zonder minimumaankoop, combineerbaar met promoties en elke andere loyaliteitsaankoopbon. Deze bonnen zijn niet van toepassing met andere voordelen van het loyaliteitsprogramma (privilege dag, verjaardagsaanbod en welkomstaanbod). De loyaliteitsaankoopbonnen zijn 60 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte.

Ruilen en terugbetaling zonder kassabon Elk Product kan worden geruild of terugbetaald in een van de Winkels (behalve fabriekswinkels) of op de Website binnen drie (3) maanden na aankoop of bestelling, zelfs tijdens de uitverkoop, zonder kassabon, op voorwaarde dat bij de aankoop het Lid zich heeft geïdentificeerd aan de kassa of is ingelogd op zijn klantaccount, waardoor het Product geregistreerd kon worden. Uitgesloten van ruil en terugbetaling zijn gedragen, gewassen, aangepaste, labelloze producten en ook ondergoed en sokken, om hygiënische redenen.

Verjaardagsaanbieding

-30% op het favoriete artikel, aanbieding geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van uitgifte van de aanbieding.

6 maanden retour

Het Lid heeft zes (6) maanden om een aankoop gedaan op de website of in de winkel te retourneren. Met uitzondering van retouren op deze productcategorieën: ondergoed, sokken, oorbellen en alleen voor niet-gedragen, ongewassen, onbeschadigde producten met een label.


5.2 Club + Status

Wanneer een Lid driehonderd (300) punten heeft verzameld
Het Lid wordt hierover onmiddellijk geïnformeerd door de verkoper in de Winkel of per e-mail, sms. De verandering van loyaliteitsstatus wordt ook aangegeven in het klantaccount van het Lid.

Toegang tot de Club + status is geldig zolang het klantaccount een minimum van 300 punten heeft, vanaf de dag van de statuswijziging. Gedurende deze periode geniet het Lid van de specifieke voordelen van de Club + status, naast de voordelen geassocieerd met de Club status.

Om de Club + status te behouden, moet het Lid elk jaar minimaal driehonderd (300) spaarpunten verzamelen. Indien deze opeenstapeling niet wordt bereikt, zal het Lid automatisch na twaalf (12) maanden terugkeren naar de Club status.

Loyaliteitsaankoopbon Loyaliteitsaankoopbon wordt geactiveerd bij elke drempel van 100 punten.

10€ loyaliteitskorting zonder minimumaankoop, combineerbaar met promoties en elke andere loyaliteitsaankoopbon. Deze bonnen zijn niet van toepassing met andere voordelen van het loyaliteitsprogramma (privilege dag, verjaardagsaanbieding en welkomstaanbieding). De loyaliteitsaankoopbonnen zijn 60 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte.

Gratis aanpassingen

Het Club + Lid profiteert van twee (2) gratis eenvoudige zomen per jaar, op het Jules of Brice by Jules product naar keuze, gekocht gedurende de lidmaatschapsperiode, ongeacht het type aanpassing. Alleen te gebruiken in de maand volgend op de aankoop van het betreffende Product.

Dit voordeel is alleen geldig in de Winkels gelegen in Metropolitan Frankrijk (behalve fabriekswinkels).

Het lidmaatschap van het Programma is onbeperkt in tijd.

Echter, het Lid verliest het voordeel van de verworven spaarpunten en geassocieerde voordelen binnen een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van de actie die de verkrijging van deze punten mogelijk maakte.

In alle gevallen worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard gedurende de gehele commerciële relatie tussen het Lid en Jules en voor een periode van zesendertig (36) maanden vanaf de laatste vrijwillige en positieve actie van hun kant. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd.

In het geval dat een Lid de voorwaarden van het Programma niet naleeft, het Programma te kwader trouw gebruikt, of als Jules frauduleus gebruik van het Programma detecteert, met name via de inloggegevens van het Lid, behoudt Jules zich het recht voor om de deelname aan het Programma te annuleren en kan het Lid niet langer profiteren van de verworven spaarpunten zonder dat Jules enige compensatie verschuldigd is.

Als een Lid frauduleuze activiteit op zijn loyaliteitsaccount constateert, moet hij Jules onmiddellijk waarschuwen, bij gebreke waarvan elke waargenomen activiteit op de rekening aan hem zal worden toegerekend.

Indien een Lid definitief uit het Programma wil stappen, kan hij dit aanvragen per e-mail naar het volgende adres: "Contacteer ons". In dit geval zal het lidmaatschap zo spoedig mogelijk worden gedeactiveerd en zal het Lid niet langer kunnen profiteren van de Voordelen. Hij zal met name alle verzamelde spaarpunten verliezen zonder mogelijkheid van latere herwinning. Bovendien zal elke schending van de Algemene Voorwaarden, elk misbruik of frauduleus gebruik van de Voordelen, elke actie gericht op het verstoren van het Programma, elke vervalsing van door het Lid verstrekte informatie, elke aankoop gedaan met gestolen, omgeleide of ongedekte betaalmiddelen, of elk gedrag dat schadelijk is voor de belangen van Jules, automatisch leiden tot de uitsluiting van het Lid, de annulering van zijn spaarpunten en de verkregen Voordelen, zonder enige compensatie of schadeloosstelling van welke aard dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving.

Het Programma, de Voordelen en de bijbehorende Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Jules worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd, waarbij Jules de Leden zal informeren via de meest geschikte middelen (e-mail, SMS, weergave op de Website of in de Winkel, enz.) met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Echter, in geval van verrijking van het Programma of extra voordelen ten gunste van het Lid, zullen deze onmiddellijk van toepassing zijn.

Geen enkele wijziging of beëindiging van het Programma zal recht geven op enige compensatie ten gunste van het Lid.

Om deel te nemen aan het Programma, moet het Lid de volgende gegevens aan Jules verstrekken: aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres. Deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking van het Lidmaatschap van het Lid in het Programma en stelt hen in staat om van de Voordelen te genieten.

In geval van wijzigingen in zijn gegevens, moet het Lid Jules direct informeren, hetzij in een van de Winkels of via de Website in zijn klantaccount.

De verzameling en het gebruik van deze informatie door Jules gebeuren in overeenstemming met het privacybeleid van Jules, beschikbaar op het privacybeleid.

Overeenkomstig de geldende Franse en Europese regelgeving betreffende persoonsgegevens heeft het Lid recht op toegang, rectificatie, beperking van verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van zijn gegevens. Het Lid kan ook contact opnemen met Jules om instructies te geven over de bestemming van zijn gegevens na zijn overlijden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door eenvoudigweg een verzoek te sturen naar het volgende adres: "Contacteer ons".

Jules verbindt zich ertoe alle noodzakelijke middelen in te zetten om de goede werking van het Programma te waarborgen. Echter, haar aansprakelijkheid zal niet kunnen worden ingeroepen:

 • In geval van onbeschikbaarheid van het Programma door overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek of toe te schrijven aan de onvoorspelbare en onoverkomelijke daad van een derde;

In geval van tijdelijke onderbreking om technische of onderhoudsredenen;


 • Voor alle schade of ongemakken die voortvloeien uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals gegevensverlies, externe inbraak, computervirussen, serviceonderbreking.

Voor alle vragen met betrekking tot het Programma, wordt het Lid verzocht contact op te nemen met de klantenservice:

 • Per post op het volgende adres: Jules - Klantenservice, 152 avenue Alfred Motte, 59100 Roubaix
 • Telefonisch op +33 3 59 55 38 75 (geen toeslag) van maandag tot zaterdag van 10u tot 19u
 • Per e-mail via de sectie "Contacteer ons"

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht, met inachtneming, waar van toepassing, van gunstiger wettelijke bepalingen voor Leden die woonachtig zijn in een ander land binnen het netwerk van Jules/Brice by Jules zoals vermeld in artikel 3.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van het Programma die niet minnelijk kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van het Lid of de jurisdictie van de statutaire zetel van Jules.