PRIVACYBELEID

Bijgewerkt op 27/03/2020

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Deze rubriek strekt tot doel de internetgebruikers en de Klanten van Jules te informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die door Jules worden verzameld.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een persoon direct of indirect te identificeren: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres, ...

Wanneer verzamelt Jules uw gegevens?

Jules kan persoonsgegevens verzamelen wanneer u op de website www.jules.com of op de Jules-applicatie surft, wanneer u uw account aanmaakt of aankopen doet op de website of in een van de Jules-winkels.

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeert Jules u over de al dan niet noodzakelijke aard van de gegevensverzameling, het doel ervan en uw rechten om het commerciële gebruik van uw gegevens door Jules te weigeren.

De gegevensbeheerder

De gegevensverzameling wordt uitgevoerd door Jules, dat handelt in de hoedanigheid van gegevensbeheerder.

Doel van de verwerking

Jules verzamelt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
- Het aanmaken en beheren van een account en het beheer van ons getrouwheidsprogramma.
- Het uitvoeren van e-commercebestellingen of reservaties in de winkel: levering, retourzending, terugbetaling,...
- Commerciële prospectie door middel van al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen, hetzij voor Jules-klanten, hetzij gewoon in het kader van de inschrijving op de newsletter.
- Het uitvoeren van statistische studies en het analyseren van het koopgedrag van Jules-klanten.

- De geolokalisatie, om Klanten te helpen bij het zoeken naar winkels in de buurt van hun locatie, op voorwaarde dat ze hun locatie delen.


Bestemming van de persoonsgegevens

De door Jules verzamelde persoonsgegevens zijn bedoeld voor eigen gebruik en voor gebruik door de partners van Jules.

Jules moet uw persoonsgegevens immers doorgeven aan contractuele dienstverleners voor de verwerking van uw aankopen en/of e-commercebestellingen en voor de uitvoering van bepaalde diensten die Jules aanbiedt, in het bijzonder de e-reservatiedienst.

Jules moet ook met commerciële partners samenwerken voor het beheer van de marketing en de klantenrelatie, om u al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorstellen. Hiertoe kan Jules de door u gemelde wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens ontvangen en doorgeven aan zijn partners, en de niet-elektronische contactgegevens (postadres) en profielgegevens (met uitzondering van de persoonsgegevens) die u verstrekt, ontvangen en doorgeven. Zonder uw toestemming zal Jules uw persoonsgegevens nooit overdragen of uitwisselen met bedrijven die tot doel hebben prospecten te verwerven en commerciële berichten per sms of e-mail te versturen.

Indien u ermee hebt ingestemd aanbiedingen van onze partners te ontvangen, is het mogelijk dat u aanbiedingen ontvangt voor de verkoop van confectieartikelen voor mannen, vrouwen en kinderen, alsook aanbiedingen voor de verkoop van decoratieartikelen.

Bij het uitwisselen van persoonsgegevens wordt steeds de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens in acht genomen. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar tegen deze uitwisseling aan te tekenen door een eenvoudig verzoek aan Jules te richten volgens de modaliteiten die in de rubriek 'Uw rechten' zijn uiteengezet.

Termijn van bewaring

Uw persoonsgegevens worden gedurende drie jaar bewaard, vanaf de beëindiging van de klantenrelatie of van het laatste contact. Gegevens kunnen echter voor een langere periode worden bewaard en gearchiveerd om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevensuitwisseling buiten de EU

Uw gegevens kunnen mogelijks buiten de Europese Unie worden doorgegeven aan onze contractuele dienstverleners voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen, alsook aan onze handelspartners.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Jules doet zijn uiterste best om alle nodige maatregelen te treffen teneinde de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens te waarborgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.


Uw rechten

Overeenkomstig de heersende regelgeving inzake persoonsgegevens hebt u het recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt eveneens contact met ons opnemen om ons instructies te geven over de bestemming die u aan uw gegevens wenst te geven na overlijden; daartoe stuurt u een brief naar JULES SAS (Register van handel en vennootschappen RCS Lille Métropole nr. 305 154 262) op volgend adres: Jules - Klantendienst – 152, Avenue Alfred Motte – 59100 Roubaix; of via e-mail aan de hand van dit contactformulier.

Tot slot kunt u ook een klacht neerleggen bij een toezichthoudende instantie.

JULES is lid van VALIUZ, een technologische en menselijke alliantie rond K-klantenkennis, om uw ervaring te verbeteren en onze aanbiedingen en communicatie te personaliseren op basis van uw aankoopgedrag.


JULES is mede-eigenaar van VALIUZ. Om de lijst van deelnemende merken van de alliantie te raadplegen, klik hier.

Woe werkt VALIUZ?

VALIUZ bundelt technologische en personele middelen om de klantervaring te ondersteunen.

Hiertoe verzamelt VALIUZ de klantgegevens van de leden van de alliantie om:

- Statistische verwerkingen uit te voeren waardoor alle leden van de alliantie de verwachtingen van hun Klanten beter kunnen begrijpen en zo hun activiteiten en aanbod verder kunnen ontwikkelen.

Bijvoorbeeld: dankzij een betere kennis van het grondgebied en de lokale verwachtingen kan een merk dat lid is van de alliantie de beste locatie vinden om een nieuwe winkel te openen en het assortiment navenant aan te passen.

- De leden van de alliantie in staat te stellen u beter te leren kennen met het oog op een betere communicatie: uw favoriete koopwijze, het moment van de dag waarop u graag de nieuwigheden ontdekt, de producten die u interesseren,…

Bijvoorbeeld: u bent het gewoon om hightechproducten online te raadplegen, maar u koopt ze liever in de winkel? In plaats van u exclusieve webaanbiedingen voor te stellen die u niet interesseren, biedt het merk u een geldige promotie aan op dit type van producten in de winkel bij u in de buurt (uiteraard onder voorbehoud van de keuzes die u met het merk hebt gemaakt om dit type communicatie te ontvangen).

Resultaat: minder verzoeken die u niet interesseren en meer aanbiedingen die beter bij u passen.

Met welke gegevens kunt van deze dienst gebruikmaken?

De door VALIUZ gebruikte algoritmes worden verrijkt en verbeterd dankzij verschillende soorten gegevens: de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld: leeftijdsgroep, locatie, geslacht, enz.), uw winkelgeschiedenis op het web en in de winkels en, als u de VALIUZ-cookie hebt geaccepteerd, uw online browsegeschiedenis (bezochte pagina's, meest bezochte producten, enz.).

Uw telefoonnummer, e-mailadres, postadres, voor- en achternaam worden niet doorgegeven aan de leden van de alliantie. Leden van de alliantie die u niet kennen, zullen nooit informatie over u kunnen ontvangen.

VALIUZ hergebruikt de aldus verzamelde gegevens niet voor eigen rekening: VALIUZ handelt alleen namens de leden van de alliantie en zal u geen communicatie of reclame sturen.

De door VALIUZ verwerkte gegevens zijn gecodeerd, zodat VALIUZ u niet direct met deze gegevens kan identificeren ('gepseudonimiseerde' gegevens).
Dankzij VALIUZ verstrekt JULES gepseudonimiseerde gegevens aan leden van de alliantie die u al kennen en vice versa; JULES verzamelt gegevens die u aan deze leden hebt verstrekt. Deze uitwisseling vindt dus alleen plaats tussen de merken die u al kennen (bijvoorbeeld omdat u al Klant bent of geabonneerd bent op de newsletter van deze merken). Deze gegevensverwerking is dus gebaseerd op het rechtmatige belang van JULES.
De gegevens worden door VALIUZ bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken en worden gewist in overeenstemming met het beleid inzake bewaring van de gegevens van het bedrijf dat uw gegevens heeft verzameld.


Wat zijn mijn rechten?

Als u specifiek bezwaar wilt maken tegen het overmaken van uw gegevens door Jules aan Valiuz, kunt u ons hiertoe een verzoek richten met behulp van ons contactformulier dat toegankelijk is vanaf onze website; selecteer 'Account' en vervolgens 'Bezwaar tegen de gegevensuitwisseling met Valiuz' in het dropdownmenu van het onderwerp van de aanvraag.


U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door VALIUZ, rechtstreeks op de website van VALIUZ, door hier te klikken of door een e-mail te sturen naar mesdroits@valiuz.com met uitdrukkelijke vermelding van 'Bezwaar tegen de gegevensuitwisseling met VALIUZ'. In dat geval worden de gegevens die u eventueel aan leden van de alliantie hebt verstrekt, niet door VALIUZ verwerkt.
Hebt u vragen over uw rechten, dan kunt u contact opnemen met JULES of VALIUZ, via een brief naar 34, rue d'Athènes, 59800 LILLE, of via e-mail naar: mesdroits@valiuz.com.

Cookies

Inleiding:

Deze rubriek is bedoeld om u meer informatie te bieden over het gebruik en de herkomst van de browsegegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verwerkt. 'Cookies' zijn bestanden die informatie over uw browsegeschiedenis op onze website kunnen bevatten. Die 'cookies' registeren gegevens en worden op uw uw apparaat (tablet, smartphone, computer, enz.) geïnstalleerd.

I. Wat is een cookie?

A. Definitie Een cookie is informatie die door de server van onze website op uw harde schijf wordt geplaatst. Het bestand bevat verschillende gegevens: de naam van de server, de naam van de cookie, de waarde en de vervaldatum ervan

Die gegevens worden op uw apparaat opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geopend om ze te lezen en te bewaren

Ze worden opgeslagen door onze website of externe partners die zich met bepaalde bijzondere functionaliteiten bezighouden (zie deel III Bijzondere cookies). Alleen de website die de cookie heeft geplaatst, kan de informatie van de cookie ook effectief lezen.

Een cookie is geen virus en kan in geen geval uw computer besmetten.

B. Levensduur van de cookies

Cookies worden maximaal 13 maanden bewaard. Na deze termijn wordt u om een nieuwe parameterinstelling van uw cookies gevraagd.

C. Typologie

1. Noodzakelijke functionele cookies

Functionele cookies stellen u in staat op onze website te surfen en de basisfunctionaliteiten ervan te gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens de volledige duur van uw bezoek aangemeld blijven op uw account. Andere cookies worden gebruikt om te bepalen of de website goed werkt alsook om uw ervaring op onze website te verbeteren. Deze cookies zijn volledig anoniem. Wij zijn de enigen die de in deze cookies opgeslagen informatie verzamelen.

2. Cookies voor interne reclame

Deze cookies vergemakkelijken het browsen op onze website en geven de gebruiker gemakkelijker toegang tot bepaalde functionaliteiten; tegelijk stellen ze ons in staat u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden die aan uw verwachtingen voldoen. Deze extra functies zijn niet essentieel voor de basiswerking van de website

3. Cookies voor reclame van partners

Dankzij deze cookies kunnen we u gepersonaliseerde advertenties voorstellen die aan uw verwachtingen voldoen, alsook producten en diensten die aangepast zijn aan uw interesses. Cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen gewoon om de link te leggen tussen uw surfgedrag op verschillende websites. Wij verstrekken aan onze partner uw surfgegevens (bijv. bezochte pagina's of aangeklikte links) alsook uw identificatienummer; onze partners leiden daaruit dan de advertenties af die voor u van belang kunnen zijn. Cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen gewoon om de link te leggen tussen uw surfgedrag op verschillende websites. Het weigeren van dergelijke cookies heeft geen invloed op het gebruik van onze website en belet niet dat reclame op het internet in het algemeen wordt weergegeven.

II. Hoe cookies instellen?

A. Volgens onze cookiebeheerder.

B. Volgens de browsers.


Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger:

1. Kies het menu 'Tools' en selecteer vervolgens 'Internet Options'.
2. Klik op het tabblad 'Confidentiality'.
3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de schuifregelaar.

Voor Microsoft Internet Explorer 5:

1. Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu.
2. Klik in de zijbalk op 'Privacy & Beveiliging'.
3. Onder Cookies selecteert u een van de beschikbare opties.

Voor Opera:

1. Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu.
2. Klik in de zijbalk op 'Privacy & Beveiliging'.
3. Onder Cookies selecteert u een van de beschikbare opties.

Voor Firefox:

1. Klik op de menuknop ☰ en selecteer Opties.
2. Selecteer het tabblad 'Privacy & Beveiliging' en ga naar de rubriek 'Geschiedenis'.
3. In het dropdownmenu kiest u 'Gebruik gepersonaliseerde instellingen voor de geschiedenis'.
4. Vink het vakje 'Cookies accepteren' aan of vink het af om te deactiveren.

Voor Chrome:

1. Open Chrome op uw computer.
2. In de rechterbovenhoek, klikt u op ⋮ ⟩ Instellingen.
3. Klik onderaan op 'Geavanceerd'.
4. In de rubriek 'Privacy en Beveiliging' klikt u op 'Instellingen voor Content'.
5. Klik op 'Cookies'.
6. Activeer of deactiveer 'Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen'.

III. Bijzondere cookies

CRITEO

Criteo is een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in gepersonaliseerde reclame op het internet. Om u de advertenties toe te sturen die bij u passen, gebruikt Criteo uw browsegegevens op onze website en op alle partnerwebsites van Criteo. Dankzij deze tool kunt u dus van gepersonaliseerde reclamebanners genieten. Overeenkomstig de nieuwe Franse regelgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens van 14/04/2016, hebt u het recht op inzage en rechtzetting van de u betreffende gegevens. Uw keuze zal op dit apparaat en voor deze browser in aanmerking worden genomen door hier te klikken.

GERICHTE RECLAME MET GOOGLE

Om u de advertenties toe te sturen die bij u passen, gebruikt Google uw browsegegevens op onze website en op alle partnerwebsites van Google. Dankzij deze tool kunt u dus van gepersonaliseerde reclamebanners genieten.

Advertenties die Google plaatst, worden aangepast op basis van vele factoren, zoals de soorten websites die u bezoekt of de mobiele applicaties die u hebt geïnstalleerd.

Bent u niet in deze dienst geïnteresseerd, dan kunt u deze optie uitschakelen door de instructies op de pagina Over Google Ads te volgen.


COOKIES OP SOCIALE MEDIA

Met die cookies kan de internetgebruiker content van onze website met anderen delen. Dat is meer bepaald het geval van de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' op sociale media als Facebook, Twitter, …

Dankzij die advertentiecookies kunt van gerichte reclame op de sociale media genieten.


DE WONDERPUSH

WonderPush is een tool waarmee we met u contact opnemen via meldingen op uw browser. Hierbij wordt een cookie geplaatst zodat we weten of u geabonneerd bent.

Overeenkomstig de nieuwe Franse regelgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens van 14/04/2016, hebt u het recht op inzage en rechtzetting van de u betreffende gegevens. U krijgt geen meldingen als u niet op 'Ik aanvaard' in het WonderPush-venster hebt geklikt.

IV. Bijkomende informatie

Voor meer informatie over uw rechten en over de cookies, gelieve de website van de Franse Commissie CNIL te raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.