Algemene
verkoopvoorwaarden

WETTELIJKE INFORMATIE

WEBSITEBEHEERDER
JULES, een Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (SAS) met een aandelenkapitaal van € 7 594 174,08
Ingeschreven in het register van handel en vennootschappen RCS Lille Métropole onder het nummer 305 154 262
Met intracommunautair btw-nummer FR 78 305 154 262


ADRES EN CONTACT:
152, avenue Alfred Motte
59100 ROUBAIX
Tél. : +33 (0)3 20 99 36 36
E-mail : service-clients@jules.fr

EINDREDACTEUR:
Jean-Christophe Garbino, CEO

WEBHOSTING:
EMEA Private Limited Company (Ltd)
Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londres, UK EC2N 4AY
Téléphone: +44(0)203 1477600

INLEIDING

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing tussen:

Enerzijds, JULES, een Franse vennootschap op vereenvoudigde aandelen (SAS) met een kapitaal van € 30 990 501, met maatschappelijke zetel te Roubaix (59100), 152 Avenue Alfred Motte, ingeschreven in het register van handel en vennootschappen van Lille Métropole onder het nummer 305 154 262

Hierna, 'Jules'

En, anderzijds, ieder natuurlijk persoon die een aankoop uitvoert via de website www.jules.com/fr

Hierna, 'de Klant'

De Klant verklaart handelingsbekwaam te zijn om een overeenkomst te sluiten.
Het is de Klant verboden producten op deze website te kopen met als enig doel ze door te verkopen.

PRIJZEN

De prijzen van de producten die op de website www.jules.com te koop worden aangeboden, zijn uitgedrukt in Euro, inclusief Franse btw, en zijn uitsluitend geldig op de website. Voorbereidings- en leveringskosten zijn niet inbegrepen en zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders vermeld op de website. Zie rubriek Levering.
Jules behoudt zich het recht voor om de prijs van zijn producten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant te wijzigen in geval van een kennelijke fout (typografie of druk) of een wijziging van het btw-tarief.
De bestelde producten worden aan de Klant gefactureerd op basis van het tarief dat op de website van kracht is op het moment dat de Klant de bestelling valideert.

BESTELLING

1. Aanmaak van een Jules-account


De aanmaak van een Jules-account is verplicht om aankopen op de website www.jules.com uit te voeren.

2. Voordeelcode


De Klant die over een voordeelcode beschikt, wordt verzocht deze in te geven na zijn aanmelding en op elk gewenst moment bij de samenstelling van zijn winkelmand.

3. Stappen van de bestelling


Alle stappen van de verkoop zijn duidelijk op de website aangegeven, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1369-1 van het Burgerlijk Wetboek. In toepassing van die bepalingen heeft de Klant de mogelijkheid om het detail van zijn bestelling en de totaalprijs ervan te controleren en eventuele fouten te verbeteren alvorens zijn bestelling definitief te valideren. De bestelling wordt pas definitief geregistreerd na validering door de Klant van zijn akkoord tot betaling en na aanvaarding van de transactie door de bank. Het overzicht van de bestelling van de Klant is in een printbare versie beschikbaar. Van zodra de bestelling is geregistreerd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail met de belangrijkste elementen van zijn bestelling, in het bijzonder het ordernummer, de lijst van de bestelde producten en de prijsgegevens.

Alle gegevens die door de Klant tijdens het bestelproces worden verstrekt alsook de geregistreerde bevestiging van deze bestelling, gelden als bewijs van de transactie. Jules behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, te weigeren totdat het geschil is opgelost.Betaling in 1 klik


Klanten die eerder al hun bankkaart hebben geregistreerd en in hun account een leveringsadres in continentaal Frankrijk hebben aangegeven, hebben toegang tot de betaling in 1 klik. Deze dienst vergemakkelijkt het plaatsen van de bestelling door gebruik te maken van eerder door de Klant verstrekte gegevens. Met deze dienst is enkel thuislevering met Colissimo mogelijk. De tarieven en levertermijnen zijn identiek aan die vermeld in het onderstaande artikel 'Levering in Frankrijk'.

BETALING

Voor de betaling van zijn aankopen heeft de Klant de keuze tussen:

1. Bankkaart

De volgende bankkaarten worden aanvaard: Maestro, Visa en Mastercard. Bij het afronden van zijn bestelling wordt de Klant gevraagd het nummer en de vervaldatum van zijn bankkaart in te voeren, alsook de laatste 3 cijfers van de kaartverificatiecode (CVC) op de achterzijde van de kaart.

Klanten kunnen desgewenst hun bankkaart(en) registreren om het plaatsen van hun toekomstige bestellingen te vergemakkelijken en toegang te krijgen tot de betaaldienst met 1 klik.
Deze optie is alleen beschikbaar voor Klanten met een Franse bankkaart.
De bankgegevens van de Klanten worden door Payzen bewaard (zie 'Payzen-betaalplatform').
Bij het afronden van zijn bestelling hoeft de Klant dan niet meer het nummer noch de vervaldatum van zijn bankkaart te vermelden.
Om transacties te beveiligen, moet hij echter nog steeds de kaartverificatiecode op de achterzijde van zijn kaart invoeren..
Voert de Klant gedurende 13 maanden geen aankopen op de website uit, dan wordt de registratie van zijn bankkaart(en) gewist.
De Klant behoudt de mogelijkheid om zijn bankgegevens op elk moment te wijzigen of te wissen.

2. PayPal-account

Bij de validering van zijn bestelling moet de Klant zijn e-mailadres dat aan PayPal is gekoppeld en zijn PayPal-wachtwoord invoeren.

3. Jules-cadeaukaart (enkel cadeaukaarten die in Frankrijk zijn uitgegeven)

Een bestelling kan geheel of gedeeltelijk met een cadeaukaart worden betaald (tot 3 verschillende cadeaukaarten per bestelling). 1. Het nummer van de cadeaukaart (19 cijfers op de achterzijde van de kaart) invoeren in het daartoe bedoelde veld.
2. De grijze zone op de achterzijde van de kaart wegkrabben en de kaartverificatiecode (3 cijfers) in het daartoe bedoelde veld invoeren.

Bij een gedeeltelijke betaling van de bestelling met een cadeaukaart dient de Klant het saldo per bankkaart te betalen.

Bij annulering of retourzending voor terugbetaling van de volledige of gedeeltelijke bestelling kunnen de Illicado-cadeaukaarten niet opnieuw worden gecrediteerd. Er wordt dan een nieuwe Jules-cadeaukaart ter waarde van het exact terug te betalen bedrag naar de Klant gestuurd.
De in België uitgegeven JULES- en Illicado-cadeaukaarten worden niet op de website aanvaard.
De Klant heeft ook de mogelijkheid om zijn winkelmand naar een kennis door te sturen die de bestelling in zijn plaats betaalt..
In dat geval wordt de Klant gevraagd het e-mailadres te vermelden van de persoon aan wie hij zijn winkelmand wenst door te sturen. Die persoon heeft dan 24 uur de tijd om de bestelling al dan niet te valideren. Wordt de bestelling gevalideerd, dan wordt de Klant daarover via e-mail geïnformeerd.

Ongeacht de gekozen betaalmethode is de betaling geregistreerd van zodra de bestelling door de Klant is gevalideerd en de transactie door de bankinstelling is aanvaard.

LEVERING

Wij leveren uw bestelling in continentaal Frankrijk (behalve Corsica), Monaco en België. Momenteel zijn leveringen daarbuiten jammer genoeg niet mogelijk.

De onderstaande levertermijnen kunnen worden bijgesteld naargelang van de periode waarin de Klant een bestelling plaatst (koopjes,…). Bij de validering van zijn bestelling wordt de Klant dan ook geïnformeerd over de uiterste datum waarop zijn bestelling zal worden geleverd.

De leveringskosten komen overeen met een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van de door de Klant gekozen leveringswijze.

De Klant heeft de keuze tussen drie leveringswijzen:

Thuislevering in België

€ 5,95 (incl. btw)C
De bestelling wordt door BPost geleverd op het adres dat de Klant heeft vermeld, binnen een termijn van 3 tot 4 werkdagen vanaf bevestiging van de bestelling. De Klant wordt via e-mail over de verzending van zijn pakje geïnformeerd.

Afhaalpunt in België

€ 3,45 (incl. btw)
De Klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling in een afhaalpunt in België af te halen.
De levertermijn bedraagt 4 tot 5 werkdagen vanaf bevestiging van de bestelling.
De Klant wordt via e-mail over de levering van zijn pakje in het afhaalpunt geïnformeerd; hij heeft 10 werkdagen de tijd vanaf de verzenddatum van de e-mail om zijn bestelling af te halen, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
Werd het pakje bij het verstrijken van deze termijn niet afgehaald, dan wordt ervan uitgegaan dat de Klant er afstand van doet en kan hij er geen aanspraak meer op maken. Jules betaalt aan de Klant het bedrag van de bestelde producten terug op basis van de gefactureerde prijs, exclusief leveringskosten.

Levering in een winkel in België

Er worden geen voorbereidings- en leveringskosten aangerekend.
De Klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling in een willekeurige Jules-winkel in België af te halen.

De bestelling van de Klant is in de winkel beschikbaar binnen een termijn van 4 werkdagen vanaf bevestiging van de bestelling.
De Klant wordt via e-mail over de levering van zijn pakje in de winkel geïnformeerd. Hij heeft 10 werkdagen de tijd vanaf de verzenddatum van de e-mail om zijn bestelling af te halen, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.

Werd het pakje bij het verstrijken van deze termijn niet afgehaald, dan wordt ervan uitgegaan dat de Klant er afstand van doet en kan hij er geen aanspraak meer op maken. Jules betaalt aan de Klant het bedrag van de bestelde producten terug op basis van de gefactureerde prijs.

HERROEPING EN RETOURZENDING

1. Wettelijk herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel L121-21 van het Franse consumentenwetboek, beschikt de Klant over een wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de ontvangst van zijn bestelling. De Klant kan Jules per brief in kennis stellen van zijn voornemen om dit recht uit te oefenen door zijn naam, voornaam, adres, beste, nummer en datum van de bestelling, datum van ontvangst van de bestelling en referentie van het artikel waarop de herroeping betrekking heeft, te vermelden.
De Klant beschikt dan over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van verzending van deze brief om zijn bestelling terug te zenden (zie artikel 'Retourzendingen'). De Klant kan ook gebruik maken van het herroepingsformulier (is na deze algemene verkoopvoorwaarden opgenomen), maar dit is niet verplicht. Jules zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling of het bewijs van terugzending van de bestelling, terugbetalen (zie artikel 'Terugbetaling').

2. Retourzendingen

Jules biedt zijn Klanten de mogelijkheid om artikelen die niet passen, te retourneren binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de bestelling (met inbegrip van de wettelijke herroepingstermijn). Voor hygiënische redenen worden artikelen als ondergoed, sokken of oorringen niet teruggenomen noch omgeruild, ook niet in het kader van een wettelijke herroeping. Gedragen, beschadigde of bevlekte producten worden evenmin door Jules teruggenomen of terugbetaald. De Klantendienst informeert de Klant daarover via e-mail. De Klant heeft dan 30 dagen de tijd om aan Jules te vragen zijn pakje op eigen kosten terug te zenden.

Mogelijkheden voor retourzendingen door de Klant:

A. Met BPost
De Klant kan de terugbetaling van een product aanvragen door het op eigen kosten in een verzegelde verpakking met de volledig ingevulde retourbon terug te sturen naar volgend adres :

CENTRE DE DISTRIBUTION LOGISTIQUE JULES
E-shopping
ZAC de Winhoute
Rue Jacques Vaucanson
59150 Wattrelos

Om de levering van het pakje te garanderen, raadt Jules de Klant aan zijn product met BPost Track & Trace te retourneren.

b. In een afhaalpunt van Mondial Relay
De Klant kan een product gratis retourneren door het af te geven in een afhaalpunt van Mondial Relay in continentaal Frankrijk of in België, naargelang van het land waar zijn bestelling is geleverd.
De Klant dient de volledig ingevulde retourbon met het pakje mee te sturen.

b. In een winkel
De Klant kan een product retourneren door het af te geven in een Jules-winkel in continentaal Frankrijk of in België, naargelang van het land waar zijn bestelling is geleverd. Opgelet, de Klant kan zijn bestelling niet rechtstreeks in de winkel terugbetaald krijgen. Zie artikel 'Terugbetaling'.

b. Omruilen
Omruilen is mogelijk in een Jules-winkel in continentaal Frankrijk of in België, naargelang van het land van levering van de bestelling.
Omruilen is gratis zolang het vervangende artikel aan dezelfde prijs wordt verkocht als het geretourneerde artikel.
Is de prijs van het door de Klant gekozen artikel lager dan die van het geretourneerde artikel, dan wordt het verschil aan de Klant terugbetaald op zijn rekeningnummer of in contanten.
Is de prijs van het nieuwe artikel hoger dan die van het geretourneerde artikel, dan betaalt de Klant het verschil via de betaalwijze van zijn keuze die in de winkel wordt aanvaard.

3. Herroepingsformulier

Klik hier om het te downloaden

TERUGBETALINGEN

De Klant wordt terugbetaald volgens de gekozen betaalwijze bij de bestelling, op basis van de prijs van het gefactureerde product, die vermeld is op het overzicht van de bestelling, en van de door de Klant effectief betaalde voorbereidings- en leveringskosten.

In de winkel vinden geen terugbetalingen plaats, behalve in geval van een omruiling voor een product met een lagere prijs dan die van het geretourneerde product.

De Klant ontvangt zijn terugbetaling binnen een termijn van 7 dagen vanaf de ontvangst van het pakje door Jules.

Cadeaubestellingen worden onder dezelfde voorwaarden terugbetaald op de rekening van de Klant die houder is van de voor de bestelling gebruikte bankkaart.De kosten voor de cadeauoptie worden eveneens aan de Klant terugbetaald.

Bestellingen die met een Illicado-cadeaukaart werden aangekocht, worden terugbetaald door het verzenden van een nieuwe Jules-cadeaukaart voor een gelijkwaardig bedrag. Als de Klant zijn aankoop met een bankkaart heeft betaald, wordt de rekening die aan de kaart is gekoppeld, gecrediteerd tot beloop van het met de bankkaart betaalde bedrag.

De voorbereidings- en leveringskosten alsook, indien van toepassing, de kosten van de cadeauoptie blijven voor rekening van de Klant indien de retourzending slechts een deel van de bestelling betreft.

GARANTIE

Alle producten die op de website www.jules.fr worden verkocht, zijn gedekt door de wettelijke garantie van conformiteit en de vrijwaring voor verborgen gebreken.

Artikel L211-4 van het Franse consumentenwetboek:
"De verkoper is ertoe gehouden een conform de overeenkomst goed te leveren en is aansprakelijk voor bestaande non-conformiteiten bij de levering ervan. Hij is tevens aansprakelijk voor niet-conformiteiten die voortvloeien uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie wanneer deze hem op grond van de overeenkomst werd toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd."

Artikel L211-5 van het Franse consumentenwetboek:
"Opdat een product conform de overeenkomst zou zijn, dient het:
Geschikt te zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardig goed wordt verwacht, in voorkomend geval:
- beantwoorden aan de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft voorgelegd
- de kwaliteiten vertonen die de koper rechtmatig mag verwachten op grond van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, onder meer in de reclame of de etikettering:
Of, de kenmerken vertonen die in onderling overleg tussen de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, onder de aandacht van de verkoper worden gebracht en door deze laatste worden aanvaard."

Artikel L211-12 van het Franse consumentenwetboek:
"De rechtsvordering die voortvloeit uit de niet-conformiteit verjaart na twee jaar volgend op de levering van het goed."

Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek:
"De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slecht voor een mindere prijs zou hebben gekocht."

Artikel 1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek:
"De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar vanaf de vaststelling van het gebrek."

Jules verbindt zich ertoe de Klant terug te betalen of over te gaan tot het omruilen (enkel in de winkel) van elk product dat ogenschijnlijk defect, beschadigd of aangetast is, binnen een termijn van 6 maanden na de ontvangst of afhaling van de bestelling door de Klant.

INFORMATIE

Voor alle informatie, klachten of vragen met betrekking tot deze verkoopvoorwaarden of de producten die te koop worden aangeboden op de website www.jules.fr, wordt de Klant gevraagd contact op te nemen met de Klantenservice:

Per brief
JULES - Service relation client
152 AV ALFRED MOTTE
59100 ROUBAIX

Telefonisch
Gratis nummer: 0 800 30 15 27
Van maandag tot vrijdag van 8.00 u tot 19.00 u
Op zaterdag van 10.30 u tot 18.30 u

Per e-mail
Voir page "Contact opnemen'"

JULES-CLUB

Algemene gebruiksvoorwaarden van de JULES-CLUB

Het bedrijf JULES biedt een gemeenschapsprogramma voorbehouden voor zijn Klanten: de JULES-CLUB.

JULES België NV - Kapitaal van € 2.000.000 - Nieuwstraat, 56 - 1000 Brussel – Ondernemingsnummer: 888.246.915

Pour la Belgique : JULES SA Belgique - Capital 2.000.000 € - 56 rue Neuve - 1000 Bruxelles - N° d’entreprise: 888.246.915

Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de JULES-CLUB.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bij de JULES-Club wordt gratis verstrekt op eenvoudig verzoek in de JULES-winkels in continentaal Frankrijk of in België (buiten fabriekswinkels) of bij aanvaarding van het gedigitaliseerde ticket, alsook automatisch op jules.com bij de eerste aankoop. Het is bedoeld voor de JULES-klanten die als fysieke personen een aankoop doen in de winkel of een account aanmaken op jules.com. Het is geldig in alle JULES-winkels in het land van uitgifte. De voordelen van de JULES-Club zijn geen betaalmiddel en kunnen geen aanleiding geven tot enige financiële vergoeding.
Het lidmaatschap bij de JULES-Club is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Enkel het lid kan getrouwheidspunten bijeensparen en van de hierna omschreven voordelen genieten. JULES stemt er evenwel mee in dat het programma door de partner en de kinderen van het lid wordt gebruikt.
Er is slechts één lidmaatschap per persoon toegestaan. Minderjarigen die zich bij de JULES-Club wensen aan te sluiten, dienen hiertoe de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te verkrijgen.
JULES behoudt zich het recht voor te allen tijde hiervan het bewijs op te vragen.

Getrouwheidspunten
De leden van de JULES-Club sparen getrouwheidspunten bijeen bij elke aankoop in de winkel en op jules.com. Die punten worden uitsluitend verrekend na identificering van het lid aan de kassa of na registratie van het nummer op jules.com ten bedrage van 1 punt voor 1 uitgegeven euro op alle JULES-producten (buiten portkosten en cadeaukaart).
De berekening van de punten is gebaseerd op het reële door de Klant betaalde bedrag (kortingen in mindering gebracht) van elk kasticket, afgerond naar de hogere euro.
Bij een aanvraag tot terugbetaling van de producten door het lid, worden de voor het terugbetaalde product toegekende getrouwheidspunten afgetrokken van het totaal aantal getrouwheidspunten van de Klant.


Getrouwheidscheque Wanneer het lid de drempel van 160 punten heeft bijeengespaard, kan hij/zij gebruikmaken van een getrouwheidscheque van € 8.
Per drempel van 20 bijeengespaarde punten wordt telkens 1 bijkomende euro aan die getrouwheidscheque toegevoegd.
De cheques worden automatisch door Jules uitgegeven 7 dagen na het bereiken van de drempel (in Frankrijk) en 1 maand in België. De cheques worden via e-mail of per post naar het thuisadres van het lid verstuurd.

Wanneer een getrouwheidscheque wordt geactiveerd, dienen alle beschikbare punten (met een max. van 800), gelijkwaardig aan een drempel, te worden gebruikt (geen opsplitsing mogelijk).

De getrouwheidscheques zijn geldig in alle JULES-winkels in het land van uitgifte (buiten fabriekswinkels) en op de website www.jules.com.
Ze kunnen meteen na de uitgifte ervan worden gebruikt. Ze zijn 8 weken geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen zonder minimum aankoopbedrag worden gebruikt.
De getrouwheidscheques zijn niet opsplitsbaar, niet inwisselbaar tegen geld en niet cumuleerbaar met enige andere kortingsbons of cheques uitgegeven door de JULES-CLUB; ze zijn niet geldig op afgeprijsde artikelen, artikelen met korting tijdens de Jules-dagen of artikels met een blauwe sticker, noch op artikels van La Gentle Factory.
Ze worden niet vervangen in geval van verlies of diefstal. Hun geldigheid kan niet na de op de cheque vermelde datum worden verlengd.
De getrouwheidscheques mogen niet voor de aankoop van een cadeaukaart worden gebruikt.

Geldigheidsduur van de JULES-Clubkaart
Het lidmaatschap bij de JULES-Club is niet beperkt in de tijd.
De leden verliezen echter het voordeel van de verworven punten als ze gedurende 24 opeenvolgende maanden niets aankopen


Voordelen van de JULES-Club
Elk ongedragen, ongewassen en niet-geretoucheerd artikel kan binnen een termijn van 30 dagen, zelfs tijdens de koopjesperiode en zonder kassaticket, worden omgeruild of terugbetaald op voorwaarde dat de Klant bij de aankoop ervan zijn Club-kaart heeft voorgelegd om het artikel te kunnen registreren.
Om hygiënische redenen worden sokken en ondergoed niet terugbetaald of omgeruild.


Persoonsgegevens Om deel uit te maken van de JULES-Club dient het lid aan JULES de volgende gegevens over te maken:
aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres
Die gegevens zijn nodig om de inschrijving bij de JULES-Club te voltooien, zodat het lid van de voordelen van de JULES-Club kan gebruikmaken.
Het lid is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan JULES overmaakt; JULES kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie.
Bij verandering van zijn persoonsgegevens dient het lid JULES daarvan in kennis te stellen, in de winkel of rechtstreeks in zijn Jules-zone op jules.com.
JULES verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens overeenkomstig het Privacybeleid van JULES dat hier
Overeenkomstig de Franse en Europese wet- en regelgevingen inzake persoonsgegevens hebben de leden het recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van de hen betreffende gegevens. De leden kunnen tevens contact opnemen met JULES om instructies te geven over wat met hun gegevens moet gebeuren na hun overlijden. De leden kunnen die rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek op het volgende adres: https://www.jules.com/fr/nous-contacter

Wijziging, opschorting, stopzetting van de JULES-Club
De JULES-Club en de huidige algemene gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door JULES worden gewijzigd, opgeschort of opgeheven. JULES brengt de leden hiervan in kennis via de update van de algemene gebruiksvoorwaarden op jules.com (rubriek FAQ, alinea betreffende de Jules-Clubkaart).
Geen enkele wijziging geeft recht op een vergoeding voor de leden.


Beëindiging op initiatief van JULES
JULES behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap tot het gemeenschapsprogramma definitief op te heffen of op te schorten en/of het gebruik van de voordelen te weigeren aan een Klant die aankopen heeft gedaan met gestolen, verduisterde of ongedekte betaalmiddelen, of in geval van niet-naleving van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden en/of van kennelijk frauduleus gebruik van het gemeenschapsprogramma en de voordelen ervan.


Beëindiging op initiatief van de Klant
Indien de Klant de JULES-Club definitief wenst te verlaten, dient hij dit via e-mail aan te vragen op volgend adres: https://www.jules.com/fr/nous-contacter


Bevoegdheid
In geval van een geschil omtrent de JULES-Club, van welke aard ook, is alleen Franse wetgeving van toepassing en hebben de Franse rechtbanken de exclusieve rechtsbevoegdheid.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de website www.jules.fr zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van Jules.
Het is de Klant niet toegestaan software-, beeld- of geluidselementen van de website voor welk doel ook te reproduceren, exploiteren, distribueren of gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk.


Auteursrechten
De teksten, afbeeldingen, tekeningen en de lay-out alsook het grafisch charter van de website www.jules.fr zijn beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. Het is verboden om de inhoud van deze website te kopiëren, extraheren, verspreiden, wijzigen of aan te passen.
Het downloaden en afdrukken van tekst, afbeeldingen en grafische elementen is slechts toegestaan voor privé en niet-commercieel gebruik.
Voor de reproductie van tekeningen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jules vereist. Het ontbreken van voorafgaande toestemming wordt bestraft als een misdrijf van namaak.

Merken
De merken en logo's die op de website voorkomen, zijn beschermde en geregistreerde handelsmerken.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en/of logo's op basis van de elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jules, wordt beschouwd als namaak die strafbaar is volgens de artikelen L335-2 en volgende van het Franse Wetboek van intellectuele eigendom.

Hyperlinks
Gewone links of hyperlinks zijn ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jules.

LGESCHILLEN

Deze algemene voorwaarden voor online verkoop vallen onder de Franse wet. Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden geschikt, worden toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats of de plaats van levering van de verweerder of aan de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Jules.

In overeenstemming met de bepalingen van het Franse consumentenwetboek betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is JULES aangesloten bij de Franse bemiddelingsdienst voor e-commerce (Service du Médiateur du e-commerce) van de FEVAD (Federatie voor e-commerce en televerkoop) waarvan dit de contactgegevens zijn: 60 rue de la Boétie – 75008 Parijs. Na een voorafgaand schriftelijk verzoek van de consument aan JULES kan deze bemiddelingsdienst worden aangesproken voor elk consumentengeschil dat niet kon worden beslecht. De modaliteiten om zaken bij de bemiddelingsdienst aanhangig te maken zijn beschikbaar op: mediateurfevad.fr

VERMOGEN EN BESTEMMING

De Klant verklaart handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar te zijn.
Voor het plaatsen van bestellingen door minderjarigen is de voorafgaande toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers vereist.
Het is de Klant verboden om producten op deze website te kopen met als doel ze door te verkopen. Jules behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren voor hoeveelheden die duidelijk ongebruikelijk zijn voor persoonlijk gebruik.

ONDERWERP

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen Jules en de Klant, alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de webshop www.jules.com.
De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden. Het plaatsen van een bestelling op de website www.jules.com impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopvoorwaarden. Ze hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Jules zijn goedgekeurd.
Jules behoudt zich het recht voor zijn algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dit geval worden de wijzigingen van kracht zodra ze online staan. Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, is onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling.

EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht van de producten aan de Klant vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs door de Klant, ongeacht de leveringsdatum van deze producten. De overdracht van de risico's van verlies en beschadiging van de producten vindt daarentegen plaats zodra de producten zijn geleverd en door de Klant zijn ontvangen.

KENMERKEN VAN DE GOEDEREN

De producten worden door Jules zo nauwkeurig mogelijk beschreven en weergegeven. Jules wijst de Klant er evenwel op dat de foto's, onder meer voor wat de kleuren betreft, geen perfecte gelijkenis met het te koop aangeboden product kunnen garanderen.
De verschillen kunnen onder meer, maar niet alleen, het gevolg zijn van de kleurkwaliteit van de foto's, de moeilijkheid om de stoffen op het scherm weer te geven of de technische aanpassing. Die verschillen kunnen niet worden geïnterpreteerd als een niet-conformiteit noch aanleiding geven tot annulering van de verkoop.
Jules kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een kennelijke vergissing of niet-significant verzuim tussen de kenmerken van het product en de weergave en/of beschrijving ervan.

De productaanbiedingen en prijzen op de website zijn geldig zolang ze op de website zijn vermeld, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
In geval van onbeschikbaarheid van een product, verbindt Jules zich ertoe de Klant hierover zo snel mogelijk per e-mail of telefoon te informeren en hem, indien nodig, de geraamde wachttijd voor de levering van het product te melden.
De Klant kan dan zijn bestelling bevestigen of de terugbetaling van het product vragen op basis van de gefactureerde prijs.

De voorbereidings- en leveringskosten worden aan de Klant terugbetaald indien hij de annulering van de volledige bestelling bevestigt.
De voorbereidings- en leveringskosten blijven voor rekening van de Klant indien hij de levering van een of meer beschikbare producten van dezelfde bestelling bevestigt.

PRIVACYBELEID

Deze rubriek strekt tot doel de internetgebruikers en de Klanten van Jules te informeren over het gebruik van de persoonsgegevens die door Jules worden verzameld.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een persoon direct of indirect te identificeren: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres,...

Wanneer verzamelt Jules uw gegevens?

Jules kan persoonsgegevens verzamelen wanneer u op de website www.jules.com of op de Jules-applicatie surft, wanneer u uw account aanmaakt of aankopen doet op de website of in een van de Jules-winkels.

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens informeert Jules u over de al dan niet noodzakelijke aard van de gegevensverzameling, het doel ervan en uw rechten om het commerciële gebruik van uw gegevens door Jules te weigeren.

De gegevensbeheerder

De gegevensverzameling wordt uitgevoerd door Jules, dat handelt in de hoedanigheid van gegevensbeheerder.

Doel van de verwerking

Jules verzamelt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
- Het aanmaken en beheren van een account en het beheer van ons getrouwheidsprogramma.
- Het uitvoeren van e-commercebestellingen of reservaties in de winkel: levering, retourzending, terugbetaling,...
- Commerciële prospectie door middel van al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen, hetzij voor Jules-klanten, hetzij gewoon in het kader van de inschrijving op de newsletter.
- Het uitvoeren van statistische studies en het analyseren van het koopgedrag van Jules-klanten.
- De geolokalisatie, om Klanten te helpen bij het zoeken naar winkels in de buurt van hun locatie, op voorwaarde dat ze hun locatie delen.

Bestemming van de persoonsgegevens

De door Jules verzamelde persoonsgegevens zijn bedoeld voor eigen gebruik en voor gebruik door de partners van Jules.

Jules moet uw persoonsgegevens immers doorgeven aan contractuele dienstverleners voor de verwerking van uw aankopen en/of e-commercebestellingen en voor de uitvoering van bepaalde diensten die Jules aanbiedt, in het bijzonder de e-reservatiedienst.

Jules moet ook met commerciële partners samenwerken voor het beheer van de marketing en de klantenrelatie, om u al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorstellen. Hiertoe kan Jules de door u gemelde wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens ontvangen en doorgeven aan zijn partners, en de niet-elektronische contactgegevens (postadres) en profielgegevens (met uitzondering van de persoonsgegevens) die u verstrekt, ontvangen en doorgeven. Zonder uw toestemming zal Jules uw persoonsgegevens nooit overdragen of uitwisselen met bedrijven die tot doel hebben prospecten te verwerven en commerciële berichten per sms of e-mail te versturen.

Indien u ermee hebt ingestemd aanbiedingen van onze partners te ontvangen, is het mogelijk dat u aanbiedingen ontvangt voor de verkoop van confectieartikelen voor mannen, vrouwen en kinderen, alsook aanbiedingen voor de verkoop van decoratieartikelen.


Bij het uitwisselen van persoonsgegevens wordt steeds de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens in acht genomen. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar tegen deze uitwisseling aan te tekenen door een eenvoudig verzoek aan Jules te richten volgens de modaliteiten die in de rubriek 'Uw rechten' zijn uiteengezet.


Termijn van bewaring

Uw persoonsgegevens worden gedurende drie jaar bewaard, vanaf de beëindiging van de klantenrelatie of van het laatste contact. Gegevens kunnen echter voor een langere periode worden bewaard en gearchiveerd om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevensuitwisseling buiten de EU

Uw gegevens kunnen mogelijks buiten de Europese Unie worden doorgegeven aan onze contractuele dienstverleners voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen, alsook aan onze handelspartners.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens

Jules doet zijn uiterste best om alle nodige maatregelen te treffen teneinde de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens te waarborgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uw rechten

Overeenkomstig de heersende regelgeving inzake persoonsgegevens hebt u het recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt eveneens contact met ons opnemen om ons instructies te geven over de bestemming die u aan uw gegevens wenst te geven na overlijden; daartoe stuurt u een brief naar JULES SAS (Register van handel en vennootschappen RCS Lille Métropole nr. 305 154 262) op volgend adres: Jules - Klantendienst – 152, Avenue Alfred Motte – 59100 Roubaix; of via e-mail aan de hand van dit contactformulier.

Tot slot kunt u ook een klacht neerleggen bij een toezichthoudende instantie.

JULES is lid van VALIUZ, een technologische en menselijke alliantie rond K-klantenkennis, om uw ervaring te verbeteren en onze aanbiedingen en communicatie te personaliseren op basis van uw aankoopgedrag.

JULES is mede-eigenaar van VALIUZ. Om de lijst van deelnemende merken van de alliantie te raadplegen, klik hier

Woe werkt VALIUZ?

VALIUZ bundelt technologische en personele middelen om de klantervaring te ondersteunen.

Hiertoe verzamelt VALIUZ de klantgegevens van de leden van de alliantie om:

- Statistische verwerkingen uit te voeren waardoor alle leden van de alliantie de verwachtingen van hun Klanten beter kunnen begrijpen en zo hun activiteiten en aanbod verder kunnen ontwikkelen.

Bijvoorbeeld: dankzij een betere kennis van het grondgebied en de lokale verwachtingen kan een merk dat lid is van de alliantie de beste locatie vinden om een nieuwe winkel te openen en het assortiment navenant aan te passen.

- De leden van de alliantie in staat te stellen u beter te leren kennen met het oog op een betere communicatie: uw favoriete koopwijze, het moment van de dag waarop u graag de nieuwigheden ontdekt, de producten die u interesseren,…

Bijvoorbeeld: u bent het gewoon om hightechproducten online te raadplegen, maar u koopt ze liever in de winkel? In plaats van u exclusieve webaanbiedingen voor te stellen die u niet interesseren, biedt het merk u een geldige promotie aan op dit type van producten in de winkel bij u in de buurt (uiteraard onder voorbehoud van de keuzes die u met het merk hebt gemaakt om dit type communicatie te ontvangen).

Resultaat: minder verzoeken die u niet interesseren en meer aanbiedingen die beter bij u passen.

Met welke gegevens kunt van deze dienst gebruikmaken?

De door VALIUZ gebruikte algoritmes worden verrijkt en verbeterd dankzij verschillende soorten gegevens: de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld: leeftijdsgroep, locatie, geslacht, enz.), uw winkelgeschiedenis op het web en in de winkels en, als u de VALIUZ-cookie hebt geaccepteerd, uw online browsegeschiedenis (bezochte pagina's, meest bezochte producten, enz.).

Uw telefoonnummer, e-mailadres, postadres, voor- en achternaam worden niet doorgegeven aan de leden van de alliantie. Leden van de alliantie die u niet kennen, zullen nooit informatie over u kunnen ontvangen.

VALIUZ hergebruikt de aldus verzamelde gegevens niet voor eigen rekening: VALIUZ handelt alleen namens de leden van de alliantie en zal u geen communicatie of reclame sturen.

De door VALIUZ verwerkte gegevens zijn gecodeerd, zodat VALIUZ u niet direct met deze gegevens kan identificeren ('gepseudonimiseerde' gegevens).
Dankzij VALIUZ verstrekt JULES gepseudonimiseerde gegevens aan leden van de alliantie die u al kennen en vice versa; JULES verzamelt gegevens die u aan deze leden hebt verstrekt. Deze uitwisseling vindt dus alleen plaats tussen de merken die u al kennen (bijvoorbeeld omdat u al Klant bent of geabonneerd bent op de newsletter van deze merken). Deze gegevensverwerking is dus gebaseerd op het rechtmatige belang van JULES.
De gegevens worden door VALIUZ bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken en worden gewist in overeenstemming met het beleid inzake bewaring van de gegevens van het bedrijf dat uw gegevens heeft verzameld.


Wat zijn mijn rechten?

Als u specifiek bezwaar wilt maken tegen het overmaken van uw gegevens door Jules aan Valiuz, kunt u ons hiertoe een verzoek richten met behulp van ons contactformulier dat toegankelijk is vanaf onze website; selecteer 'Account' en vervolgens 'Bezwaar tegen de gegevensuitwisseling met Valiuz' in het dropdownmenu van het onderwerp van de aanvraag

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door VALIUZ, rechtstreeks op de website van VALIUZ, door hier te klikken of door een e-mail te sturen naar mesdroits@valiuz.com met uitdrukkelijke vermelding van 'Bezwaar tegen de gegevensuitwisseling met VALIUZ'. In dat geval worden de gegevens die u eventueel aan leden van de alliantie hebt verstrekt, niet door VALIUZ verwerkt.

Hebt u vragen over uw rechten, dan kunt u contact opnemen met JULES of VALIUZ, via een brief naar 34, rue d'Athènes, 59800 LILLE, of via e-mail naar mesdroits@valiuz.com.

Cookies

Inleiding: :

Deze rubriek is bedoeld om u meer informatie te bieden over het gebruik en de herkomst van de browsegegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verwerkt. 'Cookies' zijn bestanden die informatie over uw browsegeschiedenis op onze website kunnen bevatten. Die 'cookies' registeren gegevens en worden op uw uw apparaat (tablet, smartphone, computer, enz.) geïnstalleerd.

I. Wat is een cookie?

A. Definitie Een cookie is informatie die door de server van onze website op uw harde schijf wordt geplaatst. Het bestand bevat verschillende gegevens: de naam van de server, de naam van de cookie, de waarde en de vervaldatum ervan

Die gegevens worden op uw apparaat opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geopend om ze te lezen en te bewaren

Ze worden opgeslagen door onze website of externe partners die zich met bepaalde bijzondere functionaliteiten bezighouden (zie deel III Bijzondere cookies). Alleen de website die de cookie heeft geplaatst, kan de informatie van de cookie ook effectief lezen.

Een cookie is geen virus en kan in geen geval uw computer besmetten.

B. Levensduur van de cookies

Cookies worden maximaal 13 maanden bewaard. Na deze termijn wordt u om een nieuwe parameterinstelling van uw cookies gevraagd.

C. Typologie

1. Noodzakelijke functionele cookies

Functionele cookies stellen u in staat op onze website te surfen en de basisfunctionaliteiten ervan te gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens de volledige duur van uw bezoek aangemeld blijven op uw account. Andere cookies worden gebruikt om te bepalen of de website goed werkt alsook om uw ervaring op onze website te verbeteren. Deze cookies zijn volledig anoniem. Wij zijn de enigen die de in deze cookies opgeslagen informatie verzamelen.

2. Cookies voor interne reclame

Deze cookies vergemakkelijken het browsen op onze website en geven de gebruiker gemakkelijker toegang tot bepaalde functionaliteiten; tegelijk stellen ze ons in staat u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden die aan uw verwachtingen voldoen. Deze extra functies zijn niet essentieel voor de basiswerking van de website

3. Cookies voor reclame van partners

Dankzij deze cookies kunnen we u gepersonaliseerde advertenties voorstellen die aan uw verwachtingen voldoen, alsook producten en diensten die aangepast zijn aan uw interesses. Cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen gewoon om de link te leggen tussen uw surfgedrag op verschillende websites. Wij verstrekken aan onze partner uw surfgegevens (bijv. bezochte pagina's of aangeklikte links) alsook uw identificatienummer; onze partners leiden daaruit dan de advertenties af die voor u van belang kunnen zijn. Cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen gewoon om de link te leggen tussen uw surfgedrag op verschillende websites. Het weigeren van dergelijke cookies heeft geen invloed op het gebruik van onze website en belet niet dat reclame op het internet in het algemeen wordt weergegeven.

II. Hoe cookies instellen?
A. Volgens onze cookiebeheerder.
B. Volgens de browsers.

Voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en hoger:
1. Kies het menu 'Tools' en selecteer vervolgens 'Internet Options'.
2. Klik op het tabblad 'Confidentiality'.
3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de schuifregelaar.

Voor Microsoft Internet Explorer 5:
1. Kies het menu 'Tools' en selecteer vervolgens 'Internet Options'..
2. Klik op het tabblad 'Security'.
3. Selecteer 'Internet' en vervolgens 'CustomLevel'.
4. Zoek naar de rubriek 'cookies' en stel het gewenste niveau in.

Voor Opera:
1. Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu.
2. Klik in de zijbalk op 'Privacy & Beveiliging'.
3. Onder Cookies selecteert u een van de beschikbare opties.

Voor Firefox:
1. Klik op de menuknop ☰ en selecteer Opties.
2. Selecteer het tabblad 'Privacy & Beveiliging' en ga naar de rubriek 'Geschiedenis'.
3. In het dropdownmenu kiest u 'Gebruik gepersonaliseerde instellingen voor de geschiedenis'.
4. Vink het vakje 'Cookies accepteren' aan of vink het af om te deactiveren.

Voor Chrome:
1. Open Chrome op uw computer.
2. In de rechterbovenhoek, klikt u op ⋮ ⟩ Instellingen.
3. Klik onderaan op 'Geavanceerd'.
4. In de rubriek 'Privacy en Beveiliging' klikt u op 'Instellingen voor Content'.
5. Klik op 'Cookies'.
6. Activeer of deactiveer 'Sites toestaan om cookiegegevens op te slaan en te lezen'.

III. Bijzondere cookies.

CRITEO

Criteo is een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in gepersonaliseerde reclame op het internet. Om u de advertenties toe te sturen die bij u passen, gebruikt Criteo uw browsegegevens op onze website en op alle partnerwebsites van Criteo. Dankzij deze tool kunt u dus van gepersonaliseerde reclamebanners genieten. Overeenkomstig de nieuwe Franse regelgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens van 14/04/2016, hebt u het recht op inzage en rechtzetting van de u betreffende gegevens. Uw keuze zal op dit apparaat en voor deze browser in aanmerking worden genomen door hier te klikken.

GERICHTE RECLAME MET GOOGLE

Om u de advertenties toe te sturen die bij u passen, gebruikt Google uw browsegegevens op onze website en op alle partnerwebsites van Google. Dankzij deze tool kunt u dus van gepersonaliseerde reclamebanners genieten.

Advertenties die Google plaatst, worden aangepast op basis van vele factoren, zoals de soorten websites die u bezoekt of de mobiele applicaties die u hebt geïnstalleerd.

Bent u niet in deze dienst geïnteresseerd, dan kunt u deze optie uitschakelen door de instructies op de pagina Over Google Ads te volgen.

COOKIES OP SOCIALE MEDIA

Met die cookies kan de internetgebruiker content van onze website met anderen delen. Dat is meer bepaald het geval van de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' op sociale media als Facebook, Twitter,…

Dankzij die advertentiecookies kunt van gerichte reclame op de sociale media genieten.

LE WONDERPUSH

WonderPush is een tool waarmee we met u contact opnemen via meldingen op uw browser. Hierbij wordt een cookie geplaatst zodat we weten of u geabonneerd bent.

Overeenkomstig de nieuwe Franse regelgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens van 14/04/2016, hebt u het recht op inzage en rechtzetting van de u betreffende gegevens. U krijgt geen meldingen als u niet op 'Ik aanvaard' in het WonderPush-venster hebt geklikt.

IV. Bijkomende informatie.

Voor meer informatie over uw rechten en over de cookies, gelieve de website van de Franse Commissie CNIL te raadplegen: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/.

GECUSTOMISEERD T-SHIRT

Project Custom Product – Personalisatie. JULES start met het project Custom Product waarbij de Klant het T-shirt met referentie 708572 kan personaliseren. De Klant kiest:
- De kleur uit het voorgestelde palet. De kleuren variëren naargelang van het seizoen.
- Het motief in de voorgestelde lijst; kan evolueren.
- Het tekstbericht, met een maximum van 20 tekens.
Het door de Klant gekozen tekstbericht mag niet in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden (beledigend, lasterlijk, racistisch of schadelijk voor de eer of de reputatie van anderen, aanzetten tot discriminatie, haat van een persoon of groep personen op grond van hun afkomst of van het feit dat ze al dan niet tot een etnische groep, een bepaalde natie, ras of godsdienst behoren, bedreigend zijn voor een persoon of groep personen van pedofiele aard, aanzetten tot het plegen van een misdrijf, een misdaad of een terroristische daad, of pleiten voor oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot zelfmoord, alcoholgebruik of drugs), een politiek, religieus, pornografisch of xenofoob karakter hebben, de persoonlijkheidsrechten, de waardigheid en de integriteit van de mens schade toebrengen, het privéleven, het beeldrecht van personen en goederen schenden, handelsmerken, merkkenmerken of andere elementen bevatten die vallen onder de industriële-eigendomsrechten of persoonsgegevens die een niet-geoorloofde identificering mogelijk maken. Voor zover JULES niet alle bestelde berichten kan controleren, kan JULES niet aansprakelijk worden gesteld ingeval deze berichten in strijd zouden zijn met de hierboven uiteengezette principes.
JULES behoudt zich het recht voor de productie te weigeren van een tekstbericht dat schadelijk zou zijn voor deze algemene verkoopvoorwaarden en voor het imago van het merk. Na validering van de bestelling zal een controle worden uitgevoerd.
Ingeval JULES weigert het product te produceren in het licht van bovengenoemde criteria, zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld en volledig worden terugbetaald. De termijn voor een levering via Chronopost bedraagt 4 dagen vanaf de besteldatum omwille van het aanpasbare karakter van het product. De overige in de algemene verkoopvoorwaarden vermelde levertermijnen blijven van toepassing. In afwijking van het artikel 'Herroeping en Retourzendingen' aanvaardt JULES geen enkele retourzending of wettelijk recht op herroeping omwille van de personalisatie van het product. De Klant geniet van de in het artikel 'Garantie' van deze algemene verkoopvoorwaarden vermelde garantie van conformiteit en de vrijwaring voor verborgen gebreken.

AANSPRAKELIJKHEDEN

Jules is geenszins aansprakelijk voor:

- de niet-uitvoering van de overeenkomst in geval van uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product door overmacht;
- enige schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, indringing, virus, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen;
- de inhoud van websites waarnaar hyperlinks op zijn eigen website kunnen verwijzen.

ARCHIVERING

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Franse Burgerlijk Wetboek, archiveert Jules de bestelbons en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een eensluidend afschrift vormt.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 132-4 van het Franse consumentenwetboek en het Franse decreet van 16 februari 2005, worden bestellingen voor bedragen boven de € 120 gearchiveerd en gedurende 10 jaar door Jules bewaard.
De geïnformatiseerde registers van Jules worden door Jules en de Klant beschouwd als een bewijs van de communicatie, de bestellingen, de betalingen en de transacties tussen Jules en de Klant.